lamba

From KoloikoWiki
Jump to: navigation, search

: ['lambə]

Anarana

 1. Akora fanamboarana akanjo, fitafiana, firakotra, ridao, sns. Antsoina koa hoe ravin-damba.
  Nividy ravin-damba teny an-tsena aho hozairiko ataoko akanjo amin'ny Krisimasy.
 2. Firakotra.
  Misy lamba azonao irakofana ao an'efitra ao.
  Fotsy mangatsakatsaka ilay lambam-pandriana (lamba arakotra ny fandriana).
 3. Fitafiana.
  Nanary lamba ilay adala teny an-tsena. (Izany hoe noesoriny daholo ny fitafiany.)
 4. Fiteny avy any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana ilazana ny akanjo.
  Esory ny lambanao. (Esory ny akanjonao.)
  Soa ny lamba nanaovany androany iny ka!
 5. Fitambaran'ireo karazana akanjo, sy fitafiana, ary firakotra.
  Hanasa lamba aho androany.
  Mikorontana be mihitsy ny lamba ao anaty vata ato izany!
 6. Karazana fitafy teo amin'ny Malagasy. (Jereo ny fanamarihana ery ambany.)
  Mahafinaritra ny mijery vehivavy Malagasy mitafy lamba.
 7. Fanafohezana ny teny hoe lambamena.
  Namono lamba an-dRainibozy ireo taranany.
  Maro karazana ireo lamba nampanarahana ny razana.

Karazana lamba

 • Lamba jiafotsy
  Lamba natao tamin'ny rafia.
 • Lamba jabo
  Lamba natao tamin'ny rofia sy landihazo (ny tenany rofia, ny fahany landihazo).
 • Fahamborodamba
  Lamba vita amin'ny rofia sy vorodamba (ny tenany rofia, ny fahany vorodamba).
 • Lamba rongony
  Lamba natao tamin'ny rongony.
 • Lamba landihazo
  Lamba natao tamin'ny landihazo.
 • Lamba landy
  Lamba natao tamin'ny landy.
 • Lambam-piraka.
  Lamba tsotra nopetapetahana zava-mamiratra ny sisiny.
 • Lamba sarika
  Lamba natao tamin'ny kofehy madinika nosarihana tamin'ny vatan'akondro.
 • Lamba arindrano
  Lamba tenom-betsileo, misoratra mainty sy fotsy na haboka sy fotsy ny elanelany.
 • Lamba rano
  Lamba landihazo madini-tenona sady manify ary nasiana loko manga mainty. Atao lamba fisaonana.

Ohabolana momba ny lamba

 • Ataovy toy ny lamban'akoho ka faty no isarahana.
  Ampiasaina matetika io eo amin'ny fifankatiavan'olon-droa, ilazana hoe ny fahafatesana irery ihany no antony tokony hampisaraka.
 • Manao sora-damba tsy tian'ny mpanjaka.
  Enti-milaza ireo olona mandika ny sitrapon'ny mpanjaka. Oharina amin'ny sora-damba ilay sitrapon'ny mpanjaka eto. Tamin'ny fahampanjaka dia nofaizina mafy izay mandika ny sitrapony.
 • Mitafy lamba eo imason'ny tompony.
  Enti-milaza ireo izay tsy menatra akory mampidera ny zava-nindramina amin'ilay olona nampindrana azy.
 • Ny fitia toy sora-damba.
  Entina ilazana hoe samy manana ny tiany ny olona ka tsy misy azo terena ho tia an'itsy na iroa.
 • Tovovavy tsy endrehin-damba sarika; tsy adidiko fa adidin-dreniny.
  Rehefa misy tanora tototry ny soa nefa mbola tsy mahomby ihany dia ny ray aman-dreniny no mahazo tsiny.
 • Lamban'Ikaladala: rovi-tsisin'ny mpindrana.
  Entina ilazana hoe tokony samy hitandrina ny fananany satria sao lasa ny mpindrana indray no hanjakazaka aminy mandra-pahasimbany.

Fomba fiteny momba ny lamba

 • Angoronan-damba.
  Ilazana ny olona izay malaza ratsy amin'ny halatra ka vao mandalo dia ahoron'ny olona ny lambany mihahy.
 • Latsa-damba.
  Entina ilazana ny vehivavy diso fitondran-tena tamin'ny lehilahy iray.
 • Mamono lamba.
  Ilazana ny famonosan-damba ny razana ao am-pasana.
 • Manary lamba.
  Ilazana ireo olona adala izay mandeha amin'izao tsy manao akanjo.
 • Mandidy lamba.
  Taloha dia nafatotry ny olona tamin'ny zoron-dambany ny vola, ka iny no nodidian'ny mpangalatra rehefa hangalatra izy. Ny mpandidy lamba izany dia mitovy amin'ny mpangarom-paosy ankehitriny.
 • Mandihy tsy torahan-damba.
  Ilazana ny olona diso faly loatra ka avy hatrany dia mandihy, tsy maharay lamba hatao sikina akory.
 • Manenda-damba.
  Ilazana ireo jiolahy manendaka ny akanjon'ny mpandalo.
 • Mavo lamba.
  Ilazana ireo olona tsy mba mihaingo ka heverina ho toy ny mahantra.
 • Mijery lamba vaky.
  Ilazana ireo olona tsy miraharaha ny havany rovi-damba.
 • Misampin-damba.
  Ilazana ny fomba fametrahana ny lamba eo ambony soroka.
 • Mpitan-damba.
  Ilazana ny naman'ny mpiady mipetraka eny an-tsisin'ny kianja, mitana ny fitafian'ireo namany. Ilazana koa ireo rehetra tsy mba mandray anjara amin'ny zavatra izay atao fa mitazana fotsiny.
 • Rambon-damba.
  Ilazana ny vola entina amangiana ireo mana-manjo.
 • Rovi-damba ririnina, mosare-mpahavaratra.
  Entina ilazana ny olona ao anatin'ny fahasahiranana lehibe.
 • Tari-damba.
  Fomba fitafy lamba misy miramborambo mitehika amin'ny tany.
 • Tsy mahatan-damba.
  Ilazana ireo olona izay maika hamonjy zavatra iray ka tsy voatafiny intsony ny lambany.

Fanamarihana

Miovaova araky ny faritra ny fomba fitafy lamba eo amin'ny Malagasy ary samy manana ny fomba fanaovany azy ny lehilahy sy vehivavy. Amin'ny ankapobeny ny lehilahy dia manao fola-droa, ny vehivavy kosa manao sampin-kavia na sampin-kavanana na sampimbalaka, izay atao koa hoe tari-joro.