asa (anarana)

From KoloikoWiki
Jump to: navigation, search

: ['asa]

Jereo koa: asa (mpamaritra)asa (tambinteny) miasa

Anarana

 1. Zavatra atao ampiasan-kery, vatana, na saina.
  Asa mandreraka ny mibata entana.
  Tsy afaka mivoaka aho androany fa misy asa ataoko ato an-trano.
 2. Raharaha atao andavan'andro hahazoam-bola ivelomana.
  Inona no asa ataonao?
  Tsy mahavelona antsika ity asa ity.
 3. Fihadiana tany amin'ny angady.
  Vita asa ilay tanimboly;
 4. Fiantsoana na fiangaviana olona ho tonga hiaraka hisakafo, hanatrika lanonana, na hivory.
 5. Fandranitana zava-maranitra.
 6. Teny fanafohezana ny boky Asan'ny Apostôly ao amin'ny Baiboly.

Ohabolana momba ny asa (anarana)

 • Ny asa atao an-kira toa vita tsy natao.
  Ilazana hoe rehefa misy asa iaray ataonao dia tsara raha sady mihirahira eo am-panaovana azy. Satria mantsy rehefa mihira ianao dia tsy hitahita akory dia vita ilay asa na dia mandreraka sy mafy toy ny inona aza. Izany hoe, toy ny vita hoazy toy ny tsy natao akory ilay asa.
 • Asa vadi-drano, tsy vita raha tsy ifanakonana.
  Ohabolana momba ny firaisan-kina izy ity anehoana ny tsy maintsy ifanampiana rehefa manao asa iraisana. Ny atao hoe asa vadi-drano dia asa atao ahitana firobohana ao anaty rano toy ny manetsa, manihika, sns. Miandahy miambavy rehefa manao ireny karazan'asa ireny ary mazàna sikina kely fotsiny no anaovan'ireo mpiasa. Noho izany dia mila mifanakona ny lehilahy sy ny vehivavy mba ialana amin'ny fahamenarana.

Fomba fiteny sy karazana asa (zavatra atao)

 • Asa andrirany
  Asa atao ho fanampin'ny asa mahazatra fitadiavam-bola.
 • Asa an-terivozona
  Sazy omena ireo olona nanao heloka bevava teo amin'ny fiaraha-monina: asaina manao asa mafy ilay olo-meloka ary tsy mahazo mandà fa tsy maintsy manao izay rehetra ampanaovina azy.
 • Asa an-trano
  Asa atao mikasika ny fikarakarana tokatrano.
 • Asa ara-drefy
  Taozavatra izay atao ampanarahana refy manokana mifanaraka amin'izay itiavan'ny tompony azy. Ohatra, seza iray izay namboarina manokana hifanaraka amin'ny hangezan'ilay olona hipetraka eo amboniny.
 • Asa avy any ivelany
  Fitambaran'ny saram-pandaniana ataon'ny orinasa.
 • Asa basy
  Fianaran'ny miaramila hitana basy.
 • Asa dia
  Fivezivezena atao mba hanalana voly ny tongotra.
 • Asa famoasana
  Asa ahazoana endrika boribory hatrany.
 • Asa famokarana
  Famokarana.
 • Asa fampiharana
  Fampiharana ny zavatra nianarana.
 • Asa fandavorariana
  Pitsopitsony farany atao ho famitàna sy fanatsarana ny asa iray.
 • Asa fandravana
  Asan'ny rano, rivotra, olombelona, na biby manimba ny tany.
 • Asa fanodinana
  Asa fanovana akora ho vokatra iray.
 • Asa fanomezana endrika
  Fanamboara ny zavatra iray mba hanana endrika mahafinaritra.
 • Asa fivelomana
  Raharaha atao mampidi-bola iainana.
 • Asa karieka
  Asa atao hitrandrahana vato (harena an-kibon'ny tany).
 • Asa loha
  Fiereitreretana lalina rehefa misy olana, indraindray koa lazaina hoe asa saina.
 • Asa maizina
  Asa ratsy atao miafina.
 • Asa maloto
  Asa ratsy, asa maizina.
 • Asa manasatra
  Asa manahirana sady mandreraka.
 • Asa marohasy
  Asa fampitohizana mpampita aratra maro.
 • Asa marika
  Kajy.
 • Asa masina
  Asa natao hanompoana an'Andriamanitra.
 • Asa milina
  Fampiasana milina hamitana taozavatra iray.
 • Asa mitsitokantokana
  Asa atao tsirairay.
 • Asa mivantana
  Asa fampiharana atao eny an-kianja na an-tsaha.
 • Asa raikitra
  Asa fivelomana tsy tapaka.
 • Asa saina
  Asa ampiasana indrindra ny saina, ohatra: fampianarana, fanaovam-boky.
 • Asa soa
  Hetsika atao hitondra soa sy fanampiana ho an'ny mpiara-belona.
 • Asa soratra
  Lahatsoratra na boky vitana mpanoratra.
 • Asa takela-by
  Fitambaran'ny sokajin'asa manamboatra zavatra amin'ny takela-by.
 • Asa tanana
  Asa ampiasana indrindra ny tanana, asa taozavatra toy ny fandrafetana, fiasantany.
 • Asa tany
  Asa fambolena, izany hoe fitrandrahana ny tany.
 • Asa tana-maro
  Asa ataon'olona maro.
 • Asa tena
  Asa mahaleo tena, izany hoe ny tenanao ihany no sefo mibaiko anao.
 • Asa tombamboroka
  Ny tany manaraka ny ahitra sorohina.
 • Asa tselika
  Asa atao mandritra ny fotoana fohy mba hahazoam-bola.
 • Asa vadi-drano
  Asa ataon'olona maro eny an-tanimbary feno rano na eny amin'ny renirano toy ny manihika ohatra.
 • Asa vaventy
  Asa goavana ataon'ny fanjakana toy ny fanamboaran-dalana, tohodrano, trano goavana, sns.
 • Asa velatra
  Asa fandavorariana velatra iray
 • Asa voly
  Fanalana ny ahidratsy.
 • Asa zama
  Asa tany rakotra ahitra be, asa be ahitra anaty rano.
 • Asam-birao
  Asa atao any amin' ny birao, izay miompana indrindra amin' ny soratra.
 • Asan'adala
  Asa natao kitoatoa.
 • Asan-jiolahy
  Asa ataon'ireo jiolahy.