Vary

From KoloikoWiki
Jump to: navigation, search

Ireto misy sary mampiseho ny dingana maro isan-karazany lalovan'ny vary, manomboka amin'ny fambolena azy eny an-tsaha ka hatramin'ny fandrahoana azy eo am-bilany.

Raha te hahita ny fanazavana momba ny sary ianao dia tsindrio ilay sary.

Naka ny sary: Mainty Kely.