Randriamamonjy Frederic

From KoloikoWiki
Jump to: navigation, search

Randriamamonjy Frederic dia mpanoratra, mpampianatra, ary diplômaty malaza.

Manam-pahaizana momba ny fampianarana sy ny ekôlôjia i Randriamamonjy Frederic. Tany Frantsa, Angletera, Etazonia, ary Danemarka izy no nandrato fianarana.

Nampianatra tao amin'ny sekoly Paul Minault sy Ecole Normale supérieur izy ary efa masoivohon'i Madagasikara tany Rosia.

Anisan'ny tena ahafantarana azy ireo asa sorany mikasika ny tantaran'i Madagasikara. Izy koa dia mpikambana ao amin'ny Akademia Malagasy.

Santionan'ny boky nosoratany

  • Tantaran'i Madagasikara isam-paritra
  • Tantaran'i Madagasikara 1895 - 2002

Tamin'ny 25 Mey 1932 izy no teraka.