Portal:Tantara

From KoloikoWiki
Jump to: navigation, search

Tantaran'i Madagasikara

Tantaran'i Madagasikara

Eto no pejy fandraisana hidirana amin'ny tantaran'i Madagasikara.

Tantara notsongaina

Ireo tantara niditra farany

Taloha tamin’ny andron’ny faha mpanjaka dia nanjaka tokoa ny fanompoana Sampy. Isan’izany sampy malaza sy notompoina tamin’ izany Ramahavaly. Izy dia sampy ody mamba, ody mosavin’olona, ody aretina. Izay rehetra misy dia afany daholo. Avy any Matitanana atsinanan’ Ikongo no niavian’i Ramahavaly. Ramahavaliarivo no nanana azy, ary noraisin’Andrianampoinimerina avy hatrany izy nony azony. Bibilava no tena filalaon’io sampy io ka raha te hanompo azy ny olona dia miantso bibilava. Tao Amboatany no nisy azy. Lasa bibilava ivavahana izy.

Fantatrao ve?

Taloha tamin’ny andron’ny faha mpanjaka dia nanjaka tokoa ny fanompoana Sampy. Isan’izany sampy malaza sy notompoina tamin’ izany Ramahavaly. Izy dia sampy ody mamba, ody mosavin’olona, ody aretina. Izay rehetra misy dia afany daholo. Avy any Matitanana atsinanan’ Ikongo no niavian’i Ramahavaly. Ramahavaliarivo no nanana azy, ary noraisin’Andrianampoinimerina avy hatrany izy nony azony. Bibilava no tena filalaon’io sampy io ka raha te hanompo azy ny olona dia miantso bibilava. Tao Amboatany no nisy azy. Lasa bibilava ivavahana izy.

Lesona fohy

Taloha tamin’ny andron’ny faha mpanjaka dia nanjaka tokoa ny fanompoana Sampy. Isan’izany sampy malaza sy notompoina tamin’ izany Ramahavaly. Izy dia sampy ody mamba, ody mosavin’olona, ody aretina. Izay rehetra misy dia afany daholo. Avy any Matitanana atsinanan’ Ikongo no niavian’i Ramahavaly. Ramahavaliarivo no nanana azy, ary noraisin’Andrianampoinimerina avy hatrany izy nony azony. Bibilava no tena filalaon’io sampy io ka raha te hanompo azy ny olona dia miantso bibilava. Tao Amboatany no nisy azy. Lasa bibilava ivavahana izy.

Purge server cache