Portal:Fomban-drazana

From KoloikoWiki
Jump to: navigation, search

Fomban-drazana malagasy

Fomban-drazana malagasy

Eto no pejy fandraisana hidirana amin'ny fomban-drazana malagasy.

Lahatsoratra notsongaina

Lahatsoratra niditra farany

Ny famadihana dia fomba amam-panaon'ny Merina, ny Betsileo ary ny Vakinakaratra. Ny fety dia matetika mandritran'ny ririnina: volana Jiona ka hatramin'ny Aogositra, mielanelana isaky ny telo na dimy taona eo ho eo ary mandritra ny hateloana. Ny fahaelan'ny fisian'ny famadihana dia miankina amin'ny fananan'ny mpianakavy vola sy ny fahelan'ny faty vao ao anaty fasana.

Fantatrao ve?

Ny olona mankahala famadihana dia heverin'ny Malagasy ho very hasina sy manary ny mahaizy azy.

Sivy no isan'ireo mpanjaka tany Menabe.

Lesona fohy

Matetika dia alohan'ny hilentehan'ny masoandro no famonosan-damba na famerenana ny razana voafono ao am-pasana, mandritra ny famadihana, fa tsy azo atao ny manao izany amin'ny alina.

Purge server cache