• KHT / /
  • Vaovao / /
  • Gazety Taratra, 05 Febroary 2019

"Mpanoratry ny Taona 2018" Lasan-dRavorombato ny anaram-boninahitra

Nosoratan'i Hary Razafindrakoto, gazety Taratra, 05 Febroary 2019, pejy 4.

Lasan-dRavorombato ny anaram-boninahitra.

Rehefa nasaina nifidy ny rehetra ka nalefa ho isa fanampiny na "bonus" ny isa nomen'izy ireo. Rehefa nifidy ny mpitsara ka natao ny tambatrisa rehetra azo ... Laan-dRavorombato Ony Lantoarimamy ny anaram-boninahitra "Mpanoratry ny Taona 2018." Nahazo isa 145,1 izy raha 139,4 kosa no azon'i Poéte Rebelle, nifaninana taminy. Na teo amin'ny fitsarana nataon'ny rehetra na teo amin'ny fitsarana notontosain'ny mpitsara, tsikaritra fa nifanakaiky hatrany ny isan'ireto mpanoratra samy manana ny maha izy azy ireto.

Marihina fa ny vondrona Koloiko sy Hajaiko ny Teniko no manatontosa ity fifaninanana ity isan-taona. Anisan'ny antony hanatanterahan-dry zareo izany ny ho fampiroboroboana sy ny fampivelarana ny tontoln'ny soratra sy ny teny ary ny vaky boky eto Madagasikara. Eo ihany koa ny fampirisihana ny mpanoratra hanao ezaka bebe kokoa hatrany amin'ny fanatsarana sy fanelezana ny asa sorany. Ankoatra ny fifaninanana "Mpanoratry ny Taona," manantanteraka hetsika hafa ihany koa ny vondrona Koloiko sy Hajaiko ny Teniko anisan'izany ny "Kônferansa Momba ny Soratra."


Gazety Taratra 05-02-19

Hahazo Vaovao

Raha te hahazo vaovao tsy tapaka mikasika ireo hetsika karakarain'ny KHT ianao dia mitsidiha ny pejy Facebook an'ny KHT.

KHT

© 2019 KHT | Fifandraisana | Momba Anay | Design by W3Layouts