Toerana

IKM

Aiza no misy ny IKM?

Ny adiresin'ny Ivon-toeran'ny Kolotsaina Malagasy dia:

Lot IBF Ter A
Tour Sahavola
2eme étage - Porte 202
Antsahavola
Antananarivo

Facebook: IKMalagasy - Ivon-toeran'ny Kolontsaina Malagasy

Telefaonina: 020 22 222 45

Mailaka: ikmalagasy@gmail.com