Fisaorana

Fisaorana samihafa

Misaotra anareo ny AMK

Fisaorana mitafotafo no atolotra ireo rehetra izay nanome tanana tamin'ny fikarakarana sy fanatontosana ny STM 2023.

Mankasitraka indrindra tompoko.

---Mainty Kely.