Vita soa aman-tsara ny fitsarana sy ny fifidianana izay ho Mpanoratry ny Taona 2018. Koa indro ary omena anareo ny vokatra ôfisialy.


Vokatry ny fifidianana nataon'ny mpankafy:


 - Vato manankery: 1199

 - Ony Lantoarimamy Ravorombato: 676 (56%)

 - Poète Rebelle: 523 (44%)


 - Noho izany:


 - Bonus ho an'i Ravorombato: 5,6/10

 - Bonus ho an'i Poète Rebelle: 4,4/10


Vokatry ny fitsarana farany nataon'ny mpitsara


Rehefa natambatra ny naoty rehetra nomen'ny mpitsara, nampiana ireo "bonus" dia izao ny isa farany azon'ireo mpifaninana:

 - Ony Lantoarimamy Ravorombato: 145,1

 - Poète Rebelle: 139,4


Fanamarihana


 - Ny antsipirian'ny naoty nomen'ny mpitsara sy ny fanamarihana avy amin'izy ireo dia efa nalefa any amin'ireo mpifaninana tsirairay.


 - Ireo vato manankery tamin'ny fifidianana nataon'ny mpankafy dia azo rehefa nesorina tao ny vato sandoka rehetra narotsak'ireo hackers tao amin'ny tranokala.


Teny farany


Sarotra dia sarotra tokoa ho an'ny mpitsara ny fitsarana ny fifaninanana satria mpanoratra anakiroa samy manana ny hanitra ho azy tokoa izy roavavy.


Tsy maintsy misy anefa ny mpandresy amin'ny fifaninanana ka dia arahabaina i Ony Lantoarimamy Ravorombato nahazo ny laharana voalohany ary voafidy ho Mpanoratry ny Taona 2018.


Arahabaina koa i Poète Rebelle satria ny fahazotoany sy fahasahiany nifaninana d'efa fandresena lehibe ho azy.


Fisaorana no atolotra antsika rehetra niara-nisalahy nanantontosa iny fifidianana iny.


Misaotra tompoko.Mpanohana

Zoromanga