Misokatra izao ny fifidianana izay ho Mpanoratry ny Taona 2018. Fifaninanana karakarain'ny Koloiko sy Hajaiko isan-taona izy ity hisafidianana izay mpanoratra malagasy mendrika sy misongadina indrindra nandritra ny taona.


Koa antsoina arak'izany ireo fikambanana mpanoratra mba handefa aty aminay ny anaran'ny mpanoratra voafidiny hisolo-tena azy alohan'ny 20 Janoary 2019. Ny fitsipika sy masontsivana voasoratra ao amin'ny pejy fanolorana no ampiharina amin'ny fifantenana.


Fomba fandefasana ny anarana


Efa nifarana ny fandefasana anarana aty aminay. Misaotra tompoko!


Daty tokony ho tadidy

  •  - Daty farany fandefasana ny anaran'ny mpanoratra aty aminay: 20 Janoary 2019.
  •  - Fivoahan'ny anaran'ireo mpanoratra hofidiana amin'ny dingana faharoa sy ny anaran'ireo mpitsara: 23 Janoary 2019.
  •  - Fanombohan'ny fifantenan'ireo mpankafy sy ny fitsaran'ny mpitsara: 23 Janoary 2019.
  •  - Mifarana ny fitsarana: 31 Janoary 2019.
  •  - Famoahana ny vokatra ôfisialy: 04 Febroary 2019.

Mpanohana

Zoromanga