Misokatra izao ny dingana voalohany amin'ny fifidianana izay ho Mpanoratry ny Taona 2018. Fifaninanana karakarain'ny Koloiko sy Hajaiko isan-taona izy ity hisafidianana izay mpanoratra malagasy mendrika sy misongadina indrindra nandritra ny taona.


Ny fikambanana mpanoratra no manantanteraka ny dingana voalohany, araka ny fitsipika sy masontsivana voalaza ao amin'ny pejy fanolorana. Koa antsoina arak'izany ireo fikambanana mpanoratra mba handefa aty aminay ny anaran'ny mpanoratra voafidiny hisolo-tena azy alohan'ny 07 Janoary 2019.


Fomba fandefasana azy


Fenoina io taratasy fanolorana mpanoratra eo ambany io dia alefa aty aminay miaraka amin'ireto:


  •  - sarin'ilay mpanoratra (atao 800 x 600),
  •  - santionany amin'ny asa sorany,
  •  - karazam-panamarinana hafa, raha misy, ahitana ny fisongadinany nandritra ny taona 2018.

Taratasy fanolorana mpanoratra: [Docx].

Adiresy andefasana azy: mainty amin'ny koloiko teboka com


Daty tokony ho tadidy

  •  - Daty farany fandefasana ny anaran'ny mpanoratra aty aminay: 07 Janoary 2019.
  •  - Fivoahan'ny anaran'ireo mpanoratra hofidiana amin'ny dingana faharoa sy ny anaran'ireo mpitsara: 10 Janoary 2019.
  •  - Fanombohan'ny fifantenan'ireo mpankafy sy ny fitsaran'ny mpitsara: 10 Janoary 2019.
  •  - Mifarana ny fitsarana: 31 Janoary 2019.
  •  - Famoahana ny vokatra ôfisialy: 04 Febroary 2019.

Dia manantena fiaraha-miasa avy aminareo fikambanana mpanoratra izahay. Mankasitraka tompoko.Mpanohana

Zoromanga