Fisaorana

Fisaorana mitafotafo no atolotra ireto olona sy fikambanana manaraka ireto noho ny fanohanany sy fanampiany tamin'ny fanatontosana ilay hetsika MNT 2018.

 - UNESCO noho ny nanomezany maimaimpoana ny efitrano nanaovana ny hetsika,

 - fikambanana Zoromanga noho ny nanohanany ny hetsika sy sy ny faharisihany hatrany hiara-miasa amin'ny KHT,

 - Televiziona Malagasy noho ny nahatongavan-dry zareo tao amin'ny UNESCO nanangom-baovao sy ny namoahany ny vaovao tamin'ny fahitalavitra,

 - gazety Taratra, Les Nouvelles, ary Ao Raha noho ny namoahany mandrakariva ny vaovao momba ny hetsika,

 - ireo tompon'andraikitra tsy an-kanavaka ao amin'ny UNESCO noho ny fanampiany tamin'ny fikarakarana rehetra,

 - ireo ny mpitendry valiha avy amin'ny Volot'art noho ny fandraisany anjara tamin'ny fanafanana ny lanonana,

 - ny Valiha Akademia noho ny nanomezany loka hoan-dRavorombato hianatra hitendry valiha maimaimpoana ao amin-dry zareo mandritra ny iray taona,

 - Poète Rebelle noho ny nanafanany ny fotoana tamin'ny fanaovana Slam,

 - ilay olona iray nanome fiara maimaimpoana nitaterana ny koba, zava-pisotro, ary tsakitsaky,

 - ilay olona tsara sitrapo nanome ilay amboara tsara tarehy nomena ny mpanoratry ny taona,

 - ireo rehetra izay nanampy anay, na an-kolaka na mivantana, tamin'ny fanatontosana iny hetsika iny,

 - ireo olona rehetra tonga nanatrika ny lanonana.

Misaotra indrindra tompoko.


Mpanohana
Mpanohana ny hetsika
Zoromanga Unesco

Hahazo Vaovao

Raha te hahazo vaovao tsy tapaka mikasika ireo hetsika karakarain'ny KHT ianao dia mitsidiha ny pejy Facebook an'ny KHT.

KHT

© 2019 KHT | Fifandraisana | Momba Anay | Design by W3Layouts