Mpanoratry ny Taona 2017

Voafidy soa aman-tsara ny Mpanoratry ny Taona 2017.
Hitanao eto amin'ity pejy ity ny andinindininy.

Azon'i Dafy Noely ny amboara Mpanoratry ny Taona 2017. Fanindroany izany izao no nahazoany io amboara goavana io satria izy koa no nahazo ny amboara MNT 2016. Notanterahina ny Asabotsy 7 Aprily 2018 ny hetsika fanomezana azy ny anmboara. Tamin'io fotoana io koa no nanomezana loka ho an'ireo nahazo ny telo voalohany tamin'ny Fifaninanana Tononkalo Fitiavana 2018. Noho ny antony maro samihafa moa dia ny solotenan'ireo mpifaninana ireo no tonga naka ny lokany teny amin'ny UNESCO.

Tao anatin'ny fandaharam-potoana nandritra ny hetsika ny adihevitra entina hanitarana sy hanatsarana ny fomba fisafidianana ny mpanoratry ny taona. Nafana tokoa ny adihevitra tamin'izany ary samy naneho ny heviny ny rehetra indrindra ireo mpanoratra tonga nanatrika.

Nisy koa fiantsana tononkalo narahina feom-baliha, ary nofaranana tamin'ny fiarahana miala-hetaheta ny fotoana rehetra.


Ilay amboara

Kintana anakiroa ny eo amin'ilay amboara satria indroa taona misesy (2016, 2017) no nahazoan'i Dafy Noely ny anaram-boninahitra.

Somary kelikely ilay kintana voalohany eo ambany noho ilay kintana eo amboniny ho marika fa mivoatra sy mihatsara hatrany ny talentan'i Dafy Noely ary mihalehibe hatrany ny lazany.


Fisaorana

Fisaorana mitafotafo no atolotra ireto olona sy fikambanana manaraka ireto noho ny fanohanany sy fanampiany tamin'ny fanatontosana ilay hetsika.

 - UNESCO noho ny nanomezany maimaimpoana ny efitrano nanaovana ny hetsika,

 - fikambanana Zoromanga noho ny nanohanany ny hetsika sy nanomezany loka ho an'ireo mpifaninana,

 - Televiziona Malagasy noho ny nahatongavan-dry zareo tao amin'ny UNESCO naka sary sy ny namoahany ny vaovao tamin'ny fahitalavitra, maimaimpoana no nanaovany izany rehetra izany,

 - Librairie FJKM Antso noho ny nanomezany mari-pahatsiarovana an'ireo mpifaninana,

 - Tiana Mampionona noho ny nanafanany ny lanonana tamin'ny fitendrena valiha,

 - gazety Taratra noho ny namoahany mandrakariva ny vaovao momba ny hetsika,

 - ireo tompon'andraikitra tao amin'ny UNESCO noho ny fanampiany tamin'ny fikarakarana rehetra,

 - ireo mpifaninana rehetra

 - ireo solotenan'ny mpifaninana nahazo loka tamin'ny fifaninanana tononkalo fitiavana,

 - ireo nandray anjara tamin'ny fiantsana tononkalo,

 - ireo nandray anjara tamin'ny adihevitra hofanatsarana ny fifidianana mpanoratry ny taona,

 - ireo olona nanamboatra ny koba sy tsakitsaky,

 - ilay olona iray nanome fiara maimaimpoana nitaterana ny zava-pisotro sy tsakitsaky,

 - ilay olona nanenona ilay samboady lamba landy hoan'ny mpanoratry ny taona,

 - misy olona iray tsy mitonona anarana tsy mandry andro tsy mandry alina nanao izay nahatontosana iny hetsika iny an-tsakany sy an-davany ary nitady vahaolana foana hamahana ny olana rehetra niseho, isaorana manokana izy,

 - ilay olona nandefa--avy any ivelany--ilay amboara tsara tarehy nomena ny mpanoratry ny taona,

 - ireo rehetra izay nanampy anay, na an-kolaka na mivantana, tamin'ny fanatontosana iny hetsika iny,

 - ireo olona rehetra tonga nanatrika ny lanonana.

Misaotra indrindra tompoko.


Sary

Sary nalaina nandritra ny lanonana fanomezana ny amboara ho an'ny Mpanoratry ny Taona 2017.

Naka ny sary: Mainty Kely sy Tiana Mampionona.

Raha te hahita ny fanazavana momba ny sary ianao dia tsindrio ilay soratra i eo ambony ankavia.

Mpanohana
Mpanohana ny hetsika
Zoromanga Unesco

Hahazo Vaovao

Raha te hahazo vaovao tsy tapaka mikasika ireo hetsika karakarain'ny KHT ianao dia mitsidiha ny pejy Facebook an'ny KHT.

KHT

© 2019 KHT | Fifandraisana | Momba Anay | Design by W3Layouts