Mpanoratry ny Taona 2016

Dafy Noely no voafidy ho Mpanoratry ny Taona 2016.
Hitanao eto amin'ity pejy ity ny andinindininy mikasika ny fanomezana azy ny amboara.

Notontosaina teny amin'ny UNESCO, Behoririka, Antananarivo tamin'ny 23 Aogositra 2017 ny lanonana fanomezana amboara ny Mpanoratry ny Taona 2016. I Dafy Noely no nahazo ny amboara tamin'ity indray mandeha ity.

Lanonana tsotra nefa kanto no niseho tamin'io andro io. Anisan'ny tao anatin'ny fandaharam-potoana ny fiantsana ny tononkalon'i Dafy Noely arahina feom-baliha. Nandray anjara tamin'izany fiantsana izany i Dafy Noely, Hasina, ary Tsy Avahana Rahely. Nisy koa resadresaka nifanaovana tamin'i Dafy nilazalazany ny mombamomba azy sy ny lalana nodiaviny teo amin'ny tontolon'ny asa soratra. Ho famaranana ny fotoana dia nisy ny fanapahana mofomamy, fiarahana misotro zava-pisotro, ary fihinanana tsakitsaky.


Fisaorana

Isaorana eram-po eran-tsaina ireto olona sy fikambanana manaraka ireto noho ny fanomezan'izy ireo tanana tamin'ny fanantotosana ilay hetsika MNT 2016:

 - UNESCO noho ny nanomezany maimaimpoana ny efitrano nanaovana ny hetsika,

 - ny fikambanana Zoromanga noho ny nanohanany ny hetsika sy nanomezany loka ho an'i Dafy Noely,

 - Ranjasoa Publishing noho ny nanomezany loka hoan'i Dafy Noely,

 - Western Union noho ny nanomezany mari-pahatsiarovana an'i Dafy Noely,

 - ireo mpitendry valiha noho ny nanafanany ny lanonana hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany,

 - ny gazety Taratra noho ny namoahany mandrakariva ny vaovao momba ny hetsika,

 - ireo tompon'andraikitra tao amin'ny UNESCO noho ny fanampiany tamin'ny fikarakarana rehetra, anisan'izany ny fizarana ny fanasana, fibatana ny seza sy latabatra, fandaminana ny efitrano, sns.,

 - ireo olona nanamboatra ny mofomamy sy tsakitsaky,

 - ilay olona iray tsy mitonona anarana nanome fiara maimaimpoana nitaterana ny zava-pisotro sy tsakitsaky,

 - ireo rehetra izay nanampy anay, na an-kolaka na mivantana, tamin'ny fanatontosana iny hetsika iny,

 - ireo olona rehetra tonga nanatrika ny lanonana satria dia tonga ara-potoana avokoa isika rehetra. Tamin'ny 2 ora latsaka dia efa feno avokoa ny seza. Nakatona ny varavarana tamin'ny 2:00 ary dia natomboka ny lanonana.

Noporofointsika indray ny fahamarinan'ilay ohabolana hoe ny firaisan-kina no hery satria raha ny KHT irery dia tsy honahatontosa iny hetsika iny, koa misaotra indrindra tompoko.

Ataovy toy ny voankazo an'ala izay vita teo, izay mamy atelomy, izay mangidy aloavy.

Misaotra indrindra tompoko!

Sary

Sary nalaina nandritra ny lanonana fanomezana ny amboara ho an'ny Mpanoratry ny Taona 2016.

Naka ny sary: Mainty Kely.

Raha te hahita ny fanazavana momba ny sary ianao dia tsindrio ilay soratra i eo ambony ankavia.

Mpanohana
Mpanohana ny hetsika
Zoromanga Unesco

Hahazo Vaovao

Raha te hahazo vaovao tsy tapaka mikasika ireo hetsika karakarain'ny KHT ianao dia mitsidiha ny pejy Facebook an'ny KHT.

KHT

© 2019 KHT | Fifandraisana | Momba Anay | Design by W3Layouts