Mpanoratry ny Taona

Indro omena anareo ny fitsipika vaovao izay hampiharina manomboka amin'ity taona 2018 ity hifidianana izay ho Mpanoratry ny Taona. Io fitsipika io dia vokatry ny fifanankalozan-kevitra imbetsaka izay nataon'ny KHT niaraka tamin'ireo fikambanana mpanoratra sy mpanoratra malagasy maro.


Masontsivana


Izay mpanoratra nisongadina indrindra nandritra ny taona vokatry ny ezaka nataony no omena ny anaram-boninahitra. Jerena amin'izany ny:

 •  - fankasitrahana na fifaninanana azony,
 •  - seho nisongadina nataony,
 •  - habetsaky ny asa soratra navoakany,
 •  - fankafizan'ny olona ny asa sorany.

Fizotry ny Fifidianana


Misy dingana roa ny fifidianana.


Dingana voalohany (volana Novambra - Desambra):

 •  - misafidy olona iray ny fikambanana mpanoratra tsirairay,
 •  - misafidy olona iray ivelana fikambanana ny KHT,
 •  - ireo olona voasafidy eo ambony ireo no miakatra amin'ny dingana faharoa,
 •  - mandritra io fotoana io koa no isafidianana olona dimy ho mpitsara amin'ny dingana faharoa,
 •  - avoaka miaraka ny anaran'ireo voafidy hiakatra amin'ny dingana faharoa sy ny anaran'ny mpitsara.

Dingana faharoa (volana Janoary):

 •  - miditra an-tsehatra amin'izay ireo mpitsara sy ireo olona mpankafy,
 •  - omen'ny mpitsara naoty 1 - 20 ireo teboka etsy amin'ny masontsivana,
 •  - misafidy izay heveriny ho Mpanoratry ny Taona ny mpankafy,
 •  - omen'ny mpitsara isa 1 - 10 io safidin'ny olona io ary atao bonus ho an'ilay mpanoratra.

Fomba Fifidianana ny Mpanoratry ny Taona


 •  - Atambatra ireo isa rehetra omen'ny mpitsara.
 •  - Ampiana ny naoty omen'ny mpakafy (i.e. ilay bonus).
 •  - Izay mahazo naoty betsaka indrindra no lany ho Mpanoratry ny Taona.

Fanamarihana

 •  -1) Azo atolotra hofidiana Mpanoratry ny Taona daholo ny mpanoratra malagasy rehetra na monina eto Madagasikara izy na monina any ivelany.
 •  -2) Ny olona atolotry ny fikambanana mpanoratra ihany no azo ekena.
 •  -3) Olona iray ihany no atolotry ny fikambanana iray hofidiana Mpanoratry ny Taona amin'ilay dingana voalohany, na fikambanana lehibe izy na fikambanana kely. Ny fikambanana tsirairay avy no manao ny fandaminana ny fifidianana sy fifanintsanana ao anatin'izy ireo amin'io ka rehefa vita izany dia manolotra olona iray izy hisolotena azy. Roa volana no fotoana omena ireo fikambanana hanaovany izany fifidianana izany.
 •  - Ny ekipan'ny KHT no mifidy ny mpitsara. Afaka manome soso-kevitra ihany anefa ny olona, fikambanana, na vondrona hafa.
 •  - Ny mpitsara no manapaka farany hoe iza no mpandresy, ary ny fahaizan'ilay mpanoratra araky ny masontsivana etsy ambony ihany no itsarana azy.

Lahatsoratra momba ny Fitsipika [PDF]

Ohabolana: Tsy hitsapatsapa manana fanilo na ho vaky tara-peo manan'antsiva.

Koloiko sy Hajaiko ny Teniko.

Ohabolana: Kamboty mihaino kabary: milaza tsy misy mpihaino, manontany tsy lazain'olona.

Koloiko sy Hajaiko ny Teniko.