Tsoraka

Toy izao ny fitsipika arahina rehefa mampiasa tsoraka [ ! ].

1 - Ampiasaina ny tsoraka any amin'ny faran'ny fehezateny na teny iray maneho hatairana, fahagagana, hatezerana, na rehefa mandidy.

Ohatra

 - Tsia! hoy izy nikiaka mafy. Aza itsahina io!

 - Oay, mahay be kay ilay zanakao!

2 - Ampiasaina koa ny tsoraka amin'ny karazam-panontaniana arahana fihetseham-po taitra na tezitra, sns.

Ohatra

 - Inona ary ity ataonao!

 - F'angaha tara indray ianao omaly e!

3 - Rehefa manoratra feon-javatra na feom-biby dia ampiarahina amin'ny tsoraka sady atao sora-mandry.

Ohatra

 - Grrr! hoy ny fitreron'ilay alika teo am-bavahady

 - Nifofofofo mafy ny rivotra tamin'izay, Fiooo!

Fanamarihana

Amin'io tranga eo ambony io dia atao sora-mandry miaraka amin'ilay teny koa ny tsoraka.

4 - Indraindray koa ny tsoraka dia miaraka amin'ny lohatenina asa soratra iray. Amin'izay fotoana izay, raha ampidirina any ampovoan'ny fehezanteny ilay lohateny dia ilaina ny fampiasana faingo eo aorian'ilay tsoraka.

Ohatra

Ilay sombintantara nosoratany mitondra ny lohateny hoe, Aza mivadika!, no tena malaza indrindra.

Fanamarihana

Rehefa manoratra dia ezaho hatrany ny hahavitsy ny isan'ny tsoraka ao anatin'ilay asa soratra. Raha toa ka lahatsoratra siantifika, na an-gazety, na alefa amin'olona manan-kaja no soratana dia aza asiana tsoraka mihitsy ao anatiny.

Hahazo Vaovao

Raha te hahazo vaovao tsy tapaka mikasika ireo hetsika karakarain'ny KHT ianao dia mitsidiha ny pejy Facebook an'ny KHT.

KHT

© 2019 KHT | Fifandraisana | Momba Anay | Design by W3Layouts