Teboka Telo

Ireto ambany ireto ny fitsipika arahina rehefa mampiasa ny teboka telo [ ].

1 - Tsara.

Ohatra

 - Fehezantenin'ilay olona: Tonga nanafana ny lanonana ireo mpanankanto avy any amin'ny faritra izay mandalo eto Antananarivo.

 - Fomba nanoratana azy: Tonga nanafana ny lanonana ireo mpanankanto izay mandalo eto Antananarivo.

Fanamarihana

Rehefa manoratra teboka telo dia asiana elanelana eo aloha sy ao aoriany.

2 - Raha any amin'ny faran'ny fehezanteny no misy ireo teny ajanona dia apetraka ny teboka telo (asiana elanelana eo aloha sy ao aoriany), avy eo faranana amin'ny teboka ilay fehezanteny.

Ohatra

Tonga nanafana ny lanonana ireo mpanankanto .

3 - Raha any amin'ny fiandohan'ny fehezanteny no misy ireo teny ajanona ka mahafeno fehezanteny iray ireo teny ambiny dia esorina ny teboka telo.

Ohatra

Nanafana ny lanonana ireo mpanankanto avy any amin'ny faritra izay mandalo eto Antananarivo. (Noesorina ilay teny hoe tonga teo amin'ny fiandohan'ny fehezanteny ary mahafeno fehezanteny iray ireo teny ambiny.)

4 - Raha toa kosa ka ampahana fehezanteny ireo teny ambiny dia asiana teboka telo eo amin'ilay teny banga.

Ohatra

Araka ny voalazan'ny gazety dia tazana teny an-toerana koa ireo mpanankanto avy any amin'ny faritra izay mandalo eto Antananarivo.

5 - Ampiasaina koa ny teboka telo rehefa mampiseho fiatoana eo amin'ny fehezanteny iray.

Ohatra

 - Nihazakazaka i Ravo dia nihazakazaka ary dia mbola nihazakazaka hatrany.

 - Lasa saina aho Hoy i Neny, ny fijeriny nifantoka teny amin'ny rindrina.

Hahazo Vaovao

Raha te hahazo vaovao tsy tapaka mikasika ireo hetsika karakarain'ny KHT ianao dia mitsidiha ny pejy Facebook an'ny KHT.

KHT

© 2019 KHT | Fifandraisana | Momba Anay | Design by W3Layouts