Teboka Roa

Ireto ambany ireto ny fitsipika arahina rehefa mampiasa ny teboka roa [ : ].

1 - Rehefa misy fanazavana na fitanisana tiana hapetraka eo amin'ny fehezanteny iray dia asiana teboka roa eo alohan'ilay fanazavana na fitanisana.

Ohatra

 - Izao ihany sisa no azontsika atao: Mandeha any amin'ny manam-pahefana dia mametraka fitoriana.

 - Ireto ny entana voavidiko tany: tantely, mofo, dibera.

 - Isaky ny mivoaka aho dia miteny foana i Neny hoe: Tandremo sao mody alina anaka.

Fanamarihana

 - Tsisy elanelana eo alohan'ny teboka roa. Eo aoriany no misy.

 - Raha fehezanteny mahaleo tena na teny ao anaty farango sosona ilay fanazavana ao aorian'ny teboka roa dia manomboka amin'ny sora-baventy.

 - Raha toa kosa ka ampahana fehezanteny ilay fanazavana dia manomboka amin'ny sora-madinika. Diniho ny fipetraky ny fanazavana amin'ireo ohatra eo ambony ireo.

2 - Rehefa manolotra andinin-tsoratra masina avy ao amin'ny Baiboly dia sarahana teboka roa ny toko sy ny andininy.

Ohatra

 - Matio 19:28.

 - Marka 9:23.

 - Nehemia 8:2-6.

3 - ;Rehefa manoratra lera dia sarahana teboka roa ny ora sy ny minitra.

Ohatra

 - 7:59 maraina.

 - 9:00 alina.

Hahazo Vaovao

Raha te hahazo vaovao tsy tapaka mikasika ireo hetsika karakarain'ny KHT ianao dia mitsidiha ny pejy Facebook an'ny KHT.

KHT

© 2019 KHT | Fifandraisana | Momba Anay | Design by W3Layouts