Teboka amam-paingo

Ireto ambany ireto ny fitsipika arahina rehefa mampiasa ny teboka amam-paingo [ ; ].

1 - Rehefa misy fehezanteny mahaleo tena tiana hakambana ka esorina ireo teny mpampitohy toy ny ary, ka, nefa, sy, saingy, sns. dia ampiasaina ny teboka amam-paingo. Raha mampiasa ireo teny mampitohy ireo ianao dia faingo no ampiasaina. Diniho ny mahasamihafa ireto fehezanteny anakiroa amin'ny ohatra eto ambany ireto.

Ohatra

 - Mahazo miditra ato amin'ny toeram-pivarotana ny ankizy; ny alika dia fatorana eo ivelany.


na:


 - Mahazo miditra ato amin'ny toeram-pivarotana ny ankizy, saingy ny alika dia fatorana eo ivelany.

Fanamarihana

Tsisy elanelana eo alohan'ny teboka amam-paingo. Eo aoriany no misy.

2 - Ny fampiasana teboka amam-paingo dia mampiseho ny fifandraisana misy eo amin'ireo fehezanteny anakiroa. Raha toa ka tsisy ifandraisany ireo fehezanteny anakiroa dia teboka no ampiasaina hanasarahana azy. Jereo ny mahasamihafa ireto ohatra eto ambany ireto.

Ohatra

 - Mafana ny andro; mananaraotra milomano ny tanora. (Mifandray ny fehezanteny roa, izany hoe manararaotra milomano ny tanora satria mafana ny andro.)

 - Mafana ny andro. Miresaka amin'ilay mpandalo ilay mpivarotra. (Tsisy ifandraisany mihitsy ireo fehezanteny roa noho izany teboka no ampiasaina hanasarahana azy.)

3 - Raha toa ka fanampim-panazavana momba ilay fehezanteny voalohany no eo amin'ilay fehezanteny faharoa dia teboka roa no mety kokoa anasarahana azy.

Ohatra

 - Mifankahazo am-po izahay roa: Ifampizaranay daholo izay manjo rehetra.

 - Mananatra ahy foana i Neny: Tandremo sao mody alina anaka.

Fanamarihana

Raha teboka roa no ampiasaina anasarahana ireo fehezanteny dia manomboka amin'ny sora-baventy ilay fehezanteny faharoa.

4 - Ampiasaina koa ny teboka amam-paingo raha toa ka ireto teny ireto no entina ampitohizana ireo fehezanteny roa: izany hoe, noho izany, vokatr'izany, vokany, raha izany, na izany aza, mifandraika amin'izany, sns. Eo alohan'ireo teny ireo no apetraka ny teboka amam-paingo ary asiana faingo kosa eo aorian'ireo teny.

Ohatra

 - Nirotsaka foana ny orana nandritra ny herinandro; vokany, tondraka ny reniranon'i Mangoky.

 - Taraininy maharary azy ny lamosiny; na izany aza, mahavita ny asany fanaony andavanandro ihany izy.

5 - Raha manao lisitra ka misy faingo eny ampovoan'ireo lisitra dia ampiasaina ny teboka amam-paingo hanasarahana ireo andian-javatra tanisaina.

Ohatra

Ahitana fitaovam-pianarana ao amin'ny rihana voalohany; kojakoja lakozia, fanaka, ary firakotra no ao amn'ny rihana faharoa; kilalao, zava-maneno, fitafiana, ary kiraro kosa no amidy ao amin'ny rihana farany ambony.

6 - Ampasaina miaraka ny faingo sy ny teboka amam-paingo rehefa misy fanampim-panazavana tiana haroso ka misy teny esorina ao amin'ilay fanampim-panazavana satria efa mazava ny tiana hambara. Ilay faingo no entina anoloana ilay teny.

Ohatra

 - Tamin'ny fiatombohany, ny Supermaki dia nanana magazay anakiroa; amin'izao, efa mihoatra ny zato.

 - Ny olona sasany tao an-tsena nividy sakafo; ny sasany, fitaovam-pianarana; ny sasany, fitafiana.

Hahazo Vaovao

Raha te hahazo vaovao tsy tapaka mikasika ireo hetsika karakarain'ny KHT ianao dia mitsidiha ny pejy Facebook an'ny KHT.

KHT

© 2019 KHT | Fifandraisana | Momba Anay | Design by W3Layouts