Teboka

Toy izao ny fitsipika arahina rehefa mampiasa teboka [ . ].

1 - Rehefa manoratra fehezanteny dia farananana amin'ny teboka.

Ohatra

 - Lasa nianatra i Koto.

 - Mafana ny andro androany.

Fanamarihana

Tsisy elanelana eo alohan'ny teboka. Eo aoriany no misy.

2 - Rehefa manome baiko, toromarika, na torolalana dia faranana amin'ny teboka.

Ohatra

 - Esory iny akanjonao iny hosasako.

 - Ampangotraho dimy minitra aloha ny rano izay vao arotsaka ilay lasopy.

3 - Rehefa manao fanontaniana ankolaka dia faranana amin'ny teboka.

Ohatra

 - Nanontany i Rija hoe ahoana no fomba namohako ny trano.

 - Taitra i Mama nahita azy dia nanontany tena hoe inona ary io tasy eo amin'ny takolany io.

4 - Rehefa manoratra fanafohezan-teny dia asiana teboka aorian'ny litera na ilay teny afohezina. Miseho io tranga io matetika amin'ireo fanafohezan-teny izay tononona tsirairay ny litera ao anatiny.

Ohatra

 - Ny fiangonana F.L.M., F.J.K.M., Katôlika, ary ny Anglikana no mikambana ao anatin'ny F.F.K.M.

 - Ireo fiangonana hafa toy ny Apokalypsy, Jesosy Mamonjy, sns. kosa dia antsoin'ny maro hoe Fiangonana Zandriny.

 - Ary ny Protestanta ihany ve izany no mampiasa ilay fihirana F.F.P.M.?

Fanamarihana

 - Raha any amin'ny faran'ny fehezanteny no misy ilay fanafohezan-teny dia tsisy teboka hafa intsony mamarana ilay fehezanteny fa ampy ilay teboka eo amin'ny fanafohezan-teny iny.

 - Ny mari-piatoana hafa toy ny faingo, baraingo, tsoraka, teboka roa, ary teboka amam-paingo miaraka amin'ilay fanafohezan-teny kosa dia apetraka foana na dia efa misy teboka aza eo alohany. Diniho ny fipetraky ny mari-piatoana amin'ireo ohatra eo ambony ireo.

5 - Ireo fanafohezan-teny ampiasaina amin'ny teny siantifika, na ireo refy isan-karazany dia tsisy teboka.

Ohatra

KHz, mn, Na, kg, sns.

6 - Ireo fanafohezan-teny izay azo vakiana toy ny teny iray mahaleo tena dia tsisy teboka manasaraka ireo litera ao anatiny.

Ohatra

TIKO, FEFI, MAMI, AREMA, sns.

7 - Matetika koa ireo fanafohezan-teny mampiseho anarana fikambanana, orinasa, na vokatra mampalaza orinasa iray dia tsisy teboka manasaraka ireo litera ao anatiny na dia tononina tsirairay aza izy ireo.

Ohatra

KHT, RNM, FMMSAM, THB, sns.

8 - Ireto ambany ireto ny santionany amin'ireo fanafohezan-teny malaza izay tsisy teboka eo anelanelany.

Fanafohezan-teny Malaza Tsisy Teboka

FIFA, NATO, UNESCO, CNN, FBI, CIA, WWW, WWF, sns.

Hahazo Vaovao

Raha te hahazo vaovao tsy tapaka mikasika ireo hetsika karakarain'ny KHT ianao dia mitsidiha ny pejy Facebook an'ny KHT.

KHT

© 2019 KHT | Fifandraisana | Momba Anay | Design by W3Layouts