Hoy Izy

Toy izao ny fitsipika fampiasana ny hoy izy rehefa manoratra.

1 - Ny hoy izy dia azo atao eo aloha, na aoriana, na eo am-povoan'ilay tenin'olona. Ireto ambany ireto misy ohatra vitsy mampiseho ny fampiasana azy. Diniho ny fipetraky ny mari-piatoana.

Eo aloha

 - Hoy izy, Tonga soa e, ianao indray izany no ho namako ato elaela.

Eo Ampovoany

Tonga soa e, hoy izy, ianao indray izany no ho namako ato elaela.

Na

Tonga soa e, hoy izy. Ianao indray izany no ho namako ato elaela.

Eo aoriana

 - Tonga soa e, ianao indray izany no ho namako ato elaela, hoy izy.

2 - Ireto misy fomba hafa azo anoloana ny hoy izy, na hoy Rakoto, na hoy Rasoa, sns. mba isorohana ny fiverimberenan'izy ireo ao anaty asa soratra. Ohatra ihany ireto ary arakaraky ny zava-mitranga no anoloana azy.

Teny Hafa Azo Anoloana ny Hoy Izy

 - Niteny izy.

 - Namaly izy.

 - Nanontany izy.

 - Nanaiky izy.

 - Nibitsibitsika izy.

 - Tezitra izy.

 - Nihivingivina izy.

 - Nibanjina mafy izy sady tezitra.

 - Nisafoaka izy.

 - Gaga izy.

 - Nimenomenona izy.

 - Nihoraka mafy izy.

 - Taitra izy.

 - Nanda mafy izy.

 - Nisoka-bava izy.

 - Nitomany izy.

 - Nitsiky izy.

 - Nihatokatoka izy.

 - Nangarika izy sady niteny mafy.

 - Nianjona izy sady rikoriko.

 - Nitrerona izy sady nirintona.

 - Sns.

Hahazo Vaovao

Raha te hahazo vaovao tsy tapaka mikasika ireo hetsika karakarain'ny KHT ianao dia mitsidiha ny pejy Facebook an'ny KHT.

KHT

© 2019 KHT | Fifandraisana | Momba Anay | Design by W3Layouts