Baraingo

Ireto ambany ireto ny fitsipika arahina rehefa mampiasa baraingo [ ? ].

1 - Rehefa manoratra fanontaniana mivantana dia asiana baraingo any amin'ny faran'ilay fanontaniana.

Ohatra

 - Inona no laoka androany?

Fanamarihana

Tsisy elanelana eo alohan'ny baraingo. Eo aoriany no misy.

2 - Rahefa manoratra fanontaniana ankolaka dia teboka no apetraka any amin'ny farany.

Ohatra

 - Lasa saina daholo izahay hoe ahoana no fomba namohany ilay valizy tao ambany fandriana.

 - Somary maizimaizina ilay lalantsara ka nanontany tena izy hoe aiza ary izao no misy ny fanapihana jiro.

3 - Rehefa manoratra fanontaniana mifampitohitohy dia manomboka amin'ny sora-madininka ireo fanontaniana fanampiny ary asiana baraingo foana ao aorian'izy ireo tsirairay avy.

Ohatra

 - Iza izany no tena diso amin'ity loza ity? ny mpamily? ny tompon'ny fiara? ilay mpandeha an-tongotra?

 - Ahoana ihany no ataonao? hividy vaovao? hanamboatra ilay simba?.

4 - Raha misy farango sosona eo amin'ilay fanontaniana ka miaraka amin'ilay teny ao anaty farango sosona ny baraingo dia ampidirina ao anatiny. Diniho ny fipetraky ny baraingo amin'ireto ohatra eto ambany ireto.

Ohatra

 - Nandeha niasa ihany angaha i Jaona omaly? hoy i Dadatoa nanontany ahy.

 - Ahoana izany no nataonao raha niteny izy hoe: Laniko ny vola?

5 - Raha sora-mandry ny teny eo alohan'ny baraingo ka mitambatra amin'ilay sora-mandry ilay baraingo dia atao sora-mandry koa. Diniho ny mahasamihafa ireto ohatra eto ambany ireto.

Ohatra

 - Efa novakianao ve ilay boky mitondra ny lohateny hoe Nankaiza ny Tanteliko Teto? (Tafiditra ao anatin'ny lohatenin'ny boky ilay baraingo noho izany atao sora-mandry miaraka aminy.)

 - Efa lafo ve ilay fiara Mercedes?

 - Novidianao ihany angaha ilay gazety Taratra?

6 - Raha mifarana amin'ny fanafohezan-teny ny fanontaniana ka misy teboka eo amin'ilay fanafohezan-teny dia soratana avokoa ny teboka sy ny baraingo.

Ohatra

 - Nahazo filoha vaovao hono ny fiangonana F.L.M.?

7 - Ireo fanontaniana na fiangaviana apetraka am-panajana dia mifarana amin'ny teboka.

Ohatra

 - Mba azonareo atao ve azafady ny mikisaka kely.

8 - Ireo fanontaniana arahana fihetseham-po taitra na tezitra, sns. dia mifarana amin'ny tsoraka.

Ohatra

 - Inona ary no nampisokatra ny varavarana teo!

 - Adala ve ilay ramose iny e!

Hahazo Vaovao

Raha te hahazo vaovao tsy tapaka mikasika ireo hetsika karakarain'ny KHT ianao dia mitsidiha ny pejy Facebook an'ny KHT.

KHT

© 2019 KHT | Fifandraisana | Momba Anay | Design by W3Layouts