Fitsipika

Fitsipika

Fitsipika ho an'ireo hamelabela-kevitra

  • Alefa aty aminay ny lohahevitra sy ny famintinana handaminana ny fandaharam-potoana.
  • Manana adiny iray avy handraisam-pitenenana ny tsirairay mandritra ny kônferansa (15-20 mn famelabelaran-kevitra, 30-40 mn famaliana ny fanontanian'ny mpanatrika).

Fomba fandefasana ny lohahevitra

  • Alefa mailaka ny lohahevitra sy ny famintinana.
  • Adiresy andefasana azy: lemainty amin'ny koloiko teboka com.
  • Ataovy eo amin'ny lohahevitry ny mailaka ny hoe: "KMS 2022 - Lohahevitra".
  • Soraty mazava ao anatin'ny mailaka ny anaranao feno sy ny lohahevitra hovelabelarinao.