Mpandray fitenenana

Ireo Mpiteny

Image

Mpiteny 1

Mpanoratra

Hapetraka eto ny mombamomba ny Mpiteny 1.

Araho Mpiteny 1 —

Lohahevitra
Image

Mpiteny 2

Mpanoratra

Hapetraka eto ny mombamomba ny Mpiteny 2.

Araho Mpiteny 2 —

Lohahevitra
Image

Mpiteny 3

Mpanoratra

Hapetraka eto ny mombamomba ny Mpiteny 3.

Araho Mpiteny 3 —

Lohahevitra
Image

Mpiteny 4

Mpanoratra

Hapetraka eto ny mombamomba ny Mpiteny 4.

Araho Mpiteny 4 —

Lohahevitra
Image

Mpiteny 5

Mpanoratra

Hapetraka eto ny mombamomba ny Mpiteny 5.

Araho Mpiteny 5 —

Lohahevitra

Teny Fohy