Fitsipika sy Daty

Fitsipika

Fitsipika ho an'ireo hamelabela-kevitra

 • Alefa aty aminay ny lohahevitra sy ny famintinana hatramin'ny 30 Mey.
 • Alefa aty aminay ny lahatsoratra hatramin'ny 15 Jolay.
 • Ny lahatsoratra dia misy pejy 10 farafahakeliny ary pejy 12 farafahabetsany.
 • Manana adiny iray avy handraisam-pitenenana ny tsirairay mandritra ny kônferansa (15-20 mn famelabelaran-kevitra, 30-40 mn famaliana ny fanontanian'ny mpanatrika).

Fomba fandefasana ny lahatsoratra

 • Alefa mailaka ny lahatsoratra.
 • Adiresy andefasana azy: lemainty amin'ny koloiko teboka com.
 • Ataovy eo amin'ny lohahevitry ny mailaka ny hoe: "KMS 2021 - Famintinana" (rehefa mandefa famintinana) na "KMS 2021 - Lahatsoratra" (rehefa mandefa lahatsoratra feno).
 • Soraty mazava ao anatin'ny mailaka ny anaranao feno sy ny lohahevitra hovelabelarinao.

Bokin'ny kônferansa

Ny lahatsoratra nosoratan'ireo mpamelabela-kevitra dia horaiketina anaty boky. Avoaka amin'ny fotoanan'ny kônferansa io boky io.

Daty tokony ho tadidiana

 • Daty farany fandefasana ny lohahevitra sy famintinana: 30 Mey.
 • Daty farany fandefasana ny lahatsoratra: 15 Jolay.
 • Famoahana ny anaran'ireo voafantina: 15 Aogositra.
 • Fandefasana ny fanamarihana sy fanitsiana ny lahatsoratra any amin'ireo mpamelabela-kevitra: 22 Aogositra.
 • Daty farany fandefasana ny lahatsoratra voahitsy aty aminay: 15 Septambra.
 • Fisoratana anarana hanatrika: 16 Septambra - 16 Oktôbra.
 • Famoahana ny antsipirian'ny fandaharam-potoana mandritra ny kônferansa 30 Oktôbra.
 • Datin'ny Kônferansa: 6 Nôvambra.