Toerana
Toerana anaovana ny KMS 2018
Adiresy

Restaurant Haitsiron'Iarivo
Enceinte ININFRA
Ampitan'ny Lycée Technique Alarobia
Antananarivo

Taxibe mandalo eny

106 - 120 - 150 - 162 - 165 - 180 - 183 - 186 - 194 - 199

Boky misy ireo taxibe eto Antananarivo

 -  [PDF] (4 MB)
 -  [PDF] (1.7 MB)

Nalaina tao amin'ny tranokalan'ny Kôminina Antananarivo Renivohitra ireo boky ireo.