Sary KMS 2018

Ireo ambony ireo ny santionany amin'ny sary nalaina nandritra ny KMS 2018. Raha te hahita ny fanazavana momba ny sary ianao dia tsindrio ny ilay soratra i eo ambony ankavia.

Naka ny sary: Mainty Kely, Tiana Mampionona, Haja Zafindratiana, Hary Razafy.

Ny vondrona Koloiko sy Hajaiko ny Teniko dia maneho ny fisaorana sy fankasitrahana ireto olona sy fikambanana manaraka ireto noho ny fanohanany sy fanampiany tamin'ny fanatontosana ny Kônferansa Momba ny Soratra andiany faharoa (KMS 2018):


 - ny restaurant Haitsiron’Iarivo noho ny fanohanany ny hetsika sy ny nanampian'izy ireo teo amin’ny fikarakarana rehetra, fandrahoana sy fandrosoana ny sakafo sy ireo zava- pisotro isan-karazany, ary ny fanomezany maimaimpoana ny efitrano nanaovana ny hetsika.

 - ny fikambanana Zoromanga ny fanohanany hatrany ny KMS sy ireo hetsika isan-karazany karakarain’ny KHT, sy tamin'ny nanolorany ireo fanomezana hoan'ny mpamelabela-kevitra nandritra ny KMS 2018,

 - Johana Ra, Mpanolotsaina ao amin’ny Zoromanga, noho ny nanoratany ilay teny mialoha amin’ity bokin'ny kônferansa,

 - Soamiely Andriamananjara, Tonia mpanatanteraka ao amin’ny Takelaka Tsara Soratra, noho ny nanoratany ny teny farany ao amin’ny fonon’ny bokin'ny kônferansa,

 - Andrianimerina Hobiana tamin’ny fandrindrana ny kônferansa sy ny fitarihany ireo fifanakalozan-kevitra rehetra, satria dia nirindra araka ny tokony ho izy tokoa ny fotoana rehetra tamin'ny 10 Novambra,

 - Riambola Mitia noho ny fanekeny hanao vela-kevitra manokana tamin’ny KMS 2018,

 - ireo mpamelabela-kevitra rehetra: Sitraka Feno Tanteraka, Na Hassi, Riambola Mitia, ary Andrianimerina Hobiana tamin’ny nanoloran’izy ireo lohahevitra izay tena nahaliana tokoa nandritra ny KMS 2018 ho entina hampandrosoana ny tenindrazana sy ny asa soratra amin’ny teny Malagasy,

 - ireo rehetra izay nanampy tamin'ny famoahana ilay boky mirakitra ny KMS 2018,

 - ireo rehetra nanampy anay tamin’ny fanatontosana ny KMS 2018, na tamin’ny tolo-tanana izany, na tamin’ny torohevitra isan-karazany, na tamin'ny ara-pitaovana, maro dia maro ianareo ary tsy hovoatanisa eo aby ny anaranareo rehetra,

 - farany, nefa tena manan-danja, ireo rehetra tonga nanatrika sy nandray anjara tamin’ny fifanakalozan-kevitra nandritra ny KMS 2018.

 - Mankasitraka indrindra tompoko.

Amin'ny kônferansa Momba ny Soratra andiany fahatelo indray isika rehetra mifanao fotoana.

Misorata anarana dieny izao!