Lohahevitra
Haiforona literatiora ankehitriny
@ Auditorium

Resahina sy vahavahana eto ny tontolon’ny literatiora malagasy taorian’ny taona 1991, izay faritana ho vanim-ptoanan’ny fahalalahana. Aseho koa ireo endrika enina mampiavaka ny literatiora tamin'ity vanim-potoana ity dia ny: tantara an’onjam-peo, riankalo, tôkalo, tôkadriàgna, slam, ary ny sôvaramita.

Mpanoratra
Aretin'ny poezia
@ Auditorium

Hovoaboasana ao amin’ity andrana fanadihadiana ity ny fiheverana nolovain-jafy fa maha poezia ny poezia sy ny fivaonana fahita ankehitriny ary ny mety ho vokany eo amin’ny fivoaran’ny tononkalo malagasy.

Esther Nirina sy ny Simple Voyelle
@ Auditorium

Havoitra eto amin’ity fanadihadiana ity dia ny fiforonan’aina sy famelomana, tarafina amin’ny endrika maro avy ao amin’ny asa soratr'i Esther Nirina Simple Voyelle.

Mpanao slam
Teknika sy vahaolana
@ Auditorium

Mila tetika sy pôlitika maty paika ny fiarovana ny teny Malagasy satria mariky ny fiandrianam-pirenena izy no sady antoky ny fihavanana mirindra rahateo. Mila tsaboana satria marary sy efa mandamaka am-pandriana. Aroso eto amin'ity fanadihadiana ity ireo teknika mahomby entina itsaboana sy ameloman'aina ny teny Malagasy.

Mpanoratry ny Taona
@ Auditorium

Haroso sy hazavaina eto ireo fitsipika vaovao ampiharina momba ny fifidianana Mpanoratry ny Taona.

Informatisiana
Misorata anarana dieny izao!