• KHT / /
  • Sora-mandry

Sora-mandry

Ireto ny fitsipika arahina rehefa mampiasana sora-mandry.

1 - Ny lohatenina tantara foronina, na ireo karazana tantara lava sady feno dia atao sora-mandry. Ny lohatenina tononkalo, sombintantara, lahatsoratra an-gazety, lahatsoratra fanadihadiana, ary lohatenin'ireo fizarazarana amin'ny tantara mifampitohitohy amin'ny fahitalavitra kosa dia atao anaty farango sosona.

Ohatra

 - Mahafinaritra ahy ny mamaky ilay boky Ny Zanako. (Tantara foronina.)

 - Ilay tononkalo Hafatrafatra sy ilay sombintantara Ny Faniriako no nahazo ny loka voalohany tamin'ny fifaninanana.

2 - Ny lohatenina teatra, sarimihetsika, fandaharana amin'ny onjam-peo na fahitalavitra, ary kabary malaza dia atao sora-mandry.

Ohatra

 - Efa nivoaka tamin'ny herinandro ilay sarimihetsika Benja Kely.

 - Iza avy no vahiny tao amin'ny Don-dresaka? (Fandaharana amin'ny fahitalavitra.)

3 - Ny anarana gazety dia atao sora-mandry.

Ohatra

 - Nivoaka tao amin'ny gazety Free News androany ilay fanadihadiana.

 - Nisy gazety maromaro nipetraka teo ambonin'ilay latabatra kely tao amin'ny efitrano fiandrasana. Noraisiko ny Midi sy ny Taratra, ary ny Lakroan'i Madagasikara.

4 - Ny anarana fiara dia atao sora-mandry.

Ohatra

 - Ilay fiara Mercedes no nentiny tany am-piasana androany.

 - Misy karazana Ferrari maromaro milahatra ao amin'ny garaziny.

5 - Rehefa mitantara eritreritr'olona dia atao sora-mandry.

Ohatra

Lasa aiza ary izy teo? hoy i Ravo anakapo.

6 - Rehefa mitantara feon-javatra, na feo avoakana biby dia atao sora-mandry.

Ohatra

 - Vroomm! hoy ny feon'ilay fiara nandalo nirifatra teto akaikiko teto.

 - Nofelahako mafy ny tavany fa tezitra aho! Slap!

7 - Rehefa misy teny tiana hamafisina dia atao sora-mandry.

Ohatra

 - Mila tonga ara-potoana ny mpikambana rehetra.

 - Rehefa manoratra ianao dia araho daholo ny fitsipika rehetra mifehy ny fanoratana.

8 - Rehefa manao sora-mandry dia atao sora-mandry koa ny baraingo na tsoraka ao aorian'ilay teny raha toa ka mikambana aminy ilay mari-piatoana. Amin'ireto ohatra eto ambany ireto izao dia ilay tsoraka eo amin'ny fehezanteny voalohany ihany no mila atao sora-mandry satria mikambana amin'ny ianao.

Ohatra

 - Ianao mihitsy no tena tadiaviko, ianao!

 - Efa novakianao ve ilay lahatsoratra tao amin'ny gazety Midi?

9 - Raha toa ianao ka voatery hanoratra teny vahiny eny antsefatsefany eny dia ataovy sora-mandry ilay teny vahiny. Ezaho arak'izay azo atao anefa ny hanoratra teny Malagasy rano iray rehefa manoratra.

Ohatra

 - Nampidiriko ao anaty kitapo ao ilay chargeur.

 - Nahaliana ilay face à face teo amin'ireo kandidà.

Hisoratra Anarana

Raha te hahazo vaovao tsy tapaka mikasika ireo hetsika karakarain'ny KHT ianao dia misorata anarana eto ambany. Ampidiro eto ny adiresy mailaka ahafahana mifandray aminao.

KHT

© 2018 KHT | Fifandraisana | Momba Anay | Design by W3Layouts