Fifaninanana

Ohabolana: Tsy hitsapatsapa manana fanilo na ho vaky tara-peo manan'antsiva.

Koloiko sy Hajaiko ny Teniko.

Ohabolana: Kamboty mihaino kabary: milaza tsy misy mpihaino, manontany tsy lazain'olona.

Koloiko sy Hajaiko ny Teniko.