Fifaninanana Tononkalo Fitiavana 2018

Andinindininy momba ilay fifaninanana tononkalo ho fankalazana ny andron'ny mpifankatia 2018.

Vokatra Ofisialy

Indro ary ny vokatra ôfisialy tamin'ilay fifaninanana tononkalo fitiavana 2018 izay nokarakarain'ny Koloiko sy Hajaiko ny Teniko ho fankalazana ny andron'ny mpifankatia. Ireo ambany ireo ny lohatenin'ny tononkalo, arahin'ny anaran'ny mpanoratra, ary ny isa azon'ilay tononkalo.

1 - Hafetsena nosoratan'i Barry Sirjon, isa 68.14

2 - Ilay Endrika nosoratan'i Cotton Wood (Soanja Estelle), isa 58.57

3 - Tsiahy nosoratan'i Toky Ny Aina Joseclaudio, isa 58.31

4 - Vonin-tsiahy nosoratan'i Aingampanahy Fs Jenny Rodalson, isa 57.63

5 - Vady nosoratan'i Elinivo Andrianjafy, isa 53.00

6 - Irony Onon-droa Irony nosoratan'i Riman'ny Fou isa 47.40

Mpitsara ny Fifaninanana

Ireto ny anaran'ireo nitsara ny fifaninanana:

 - Mainty Kely

 - M'Umpy Ann

 - Johana Ra.

 - Benja Ratsimba

Momba ny Naoty

Toy ny mahazatra antsika ihany, ireo isa etsy ambony ireo dia fitambaran'ny isa nomen'ny mpitsara sy ny salan'isan'ireo isa nomen'ny mpamaky. Ny antsipirihan'ny naoty miaraka amin'ny fanamarihana avy amin'ny mpitsara dia efa nalefa any amin'ireo mpifanianana tsirairay.

Momba ny Loka

Ireo telo voalohany no mahazo loka tamin'ity fifaninanana ity. Mitovy ny loka azon'ireo telo voalohany. Samy nomena kojakoja vita malagasy avy izy ireo ary boky fianarana kabary. Ny loka dia natolotra nandritra ny lanonana izay natao tao amin'ny efitrano fivorian'ny UNESCO tamin'ny 7 Aprily 2018. Tamin'io fotoana io koa no nanomezana ny amboara hoan'ny mpanoratry ny taona 2017.

Boky

Ny boky mirakitra ny fifaninanana, ahitana ireo tononkalo nifaninana dia azonareo alaina ao amin'ny pejy misy ny tahirim-bokin'ny KHT.

Fisaorana

Fisaorana mitafotafo no atolotra ireto olona manaraka ireto noho ny fifandrimbonana tamin'ny fanatontosana iny fifaninanana iny:

 - Ireo mpandray anjara rehetra satria hita teo amin'izy ireo tokoa ny fitiavana ny tenindrazana sy ny finiavana hanadratra avo ny teny sy asa soratra malagasy,

 - ireo mpitsara rehetra nahafoy fotoana nitsarana ireo tononkalo,

 - ireo rehetra izay nanome isa tao amin'ny Facebook.

Teny Farany

Izay indray izany no vita tamin'ity fifaninanana ity. Amin'ny manaraka indray manao tsaratsara kokoa. Arahabaina manokana izy telo dahy nahazo ny laharana telo voalohany dia i Barry Sirjon, Cotton Wood (Soanja Estelle), ary Toky Ny Aina Joseclaudio.

Misaotra indrindra tompoko!

Sary

Izy telo vavy solotenan'ireo nahazo loka tamin'ny fifaninanana tononkalo fitiavana 2018, maka sary miaraka amin'ny loka sy ny diplaoma. Ankavia miankavanana: Elie, Harinavalona, Nidiari.

Ny fanomezana ny loka tamin'ny fifaninanana dia natao niaraka tamin'ny fanomezana amboara ny Mpanoratry ny Taona 2017. Azonareo atao ny mijery ny sary rehetra nandritra ny fanomezana loka ao amin'ny pejy momba ny Mpanoratry ny Taona 2017.

Naka ny sary: Mainty Kely sy Tiana Mampionona.

Mpanohana
Mpanohana ny hetsika
Zoromanga Unesco

Hahazo Vaovao

Raha te hahazo vaovao tsy tapaka mikasika ireo hetsika karakarain'ny KHT ianao dia mitsidiha ny pejy Facebook an'ny KHT.

KHT

© 2019 KHT | Fifandraisana | Momba Anay | Design by W3Layouts