Fifaninanana Tononkalo Fitiavana 2017

Vokatra Ofisialy

Indro ary ny vokatra ôfisialy tamin'ilay fifaninanana tononkalo fitiavana 2017 izay nokarakarain'ny Koloiko sy Hajaiko ny Teniko ho fankalazana ny andron'ny mpifankatia. Ireo ambany ireo ny lohatenin'ny tononkalo, arahin'ny anaran'ny mpanoratra, ary ny isa azon'ilay tononkalo.


 • 1 - Fo Tia nosoratan'i Barry Sirjon (isa 63.88)
 • 2 - Mifankatia Hatrany nosoratan'i Zara Ainga (61.33)
 • 3 - Soa Fa Nisy Anao nosoratan'i Toky Ny Aina Joseclaudio (54.67)
 • 4 - Ry Tiako nosoratan'i Notahina Francia (47.20)
 • 5 - Rehefa Tia nosoratan'i Cotton Wood (45.38)
 • 6 - Satriko nosoratan'i Lalah Rasetamalala (45.00)

Ireo Mpitsara

Ireto ny anaran'ireo nitsara ny fifaninanana:

 • - Mainty Kely
 • - M'Umpy Ann
 • - Johana Ra.
 • - Benja Ratsimba

Momba ny Naoty

Ireo misoratra eo ambony ireo ny naoty azon'ny mpifaninana. Ireo isa ireo dia fitambaran'ny isa nomen'ny mpitsara sy ny salan'isan'ireo isa nomen'ny mpamaky. Ny antsipirihan'ny naoty miaraka amin'ny fanamarihana avy amin'ny mpitsara dia efa nalefa any amin'ireo mpifanianana tsirairay.


Momba ny Tsipelina

Tamin'ity fifaninanana ity dia ireo teny diso fanoratra ihany no nosokajiana ho diso tsipelina. Nandeferana ny diso teo amin'ny fampiasana ny mari-piatona.


Momba ny Loka

Ireo telo voalohany no nahazo loka tamin'ity fifaninanana ity. Ny fikambanana Arirarira no nanome ny loka, ary nisy koa mari-pahatsiarovana avy amin'ny Western Union. Ny loka dia nozaraina tamin'ireo mpifaninana nandritra ilay hetsika izay nataon'ny KHT teny amin'ny Insitution FJKM Rainandriamampandry tamin'ny 04 Martsa 2017. Azonareo jerena ao amin'ny pejy misy ny tahirin-tsary ny sary mirakitra ny fizarana loka.


Fisaorana

Fisaorana eram-po eran-tsaina no atolotra ireto olona sy fikambanana manaraka ireto noho ny fanampiana sy fanohanana nataony ka antony nahatontosana an-tsakany sy an-davany ny fifaninanana tononkalo fitiavana 2017:


 • - ny fikambanana Arirarira noho ny nanohanany ny hetsika sy ny fanomezany loka ho an'ireo mpifaninana,
 • - ny Western Union noho ny fanomezany mari-pahatsiarovana ho an'ireo mpifaninana,
 • - ny gazety Taratra noho ny namoahany mandrakariva ny vaovao momba ny fifaninanana,
 • - ireo mpitsara rehetra,
 • - ireo mpifaninana rehetra tsy an-kanavaka,
 • - ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fanomezana isa ho an'ireo tononkalo,

Teny Farany

Izay indray izany no vita tamin'ity fifaninanana ity. Amin'ny manaraka indray manao tsaratsara kokoa. Arahabaina manokana izy telo dahy nahazo ny laharana telo voalohany dia i Barry Sirjon, Zara Ainga, ary Toky Ny Aina Joseclaudio.

Misaotra indrindra tompoko!