Fifaninanana Tononkalo Fitiavana

Dafy Noely, nahazo ny loka voalohany tamin'ny fifaninanana tononkalo fitiavana 2016.

Sary nalaina nandritra ny lanonana fanomezana amboara ny Mpanoratry ny Taona 2017.

Naka ny sary: Tiana Mampionona.


Vokatra Ofisialy

Indro omena anareo eto ambany eto ny vokatra ofisialy tamin'ilay fifaninanana tononkalo fitiavana ho fankalazana ny andron'ny mpifankatia 2016. Hitantsika eo ny anaran'ny mpanoratra, lohatenin'ny tononkalo, ary ny isa azon'ilay tononkalo.


 • 1 - Neniko ny Teniko nosoratan'i Dafy Noely
 • 2 - Lala o nosoratan'i Volatiana Rahaga
 • 3 - Hirahiran'ny Fitia nosoratan'i Soamiely Andriamananjara
 • 4 - Izaho sy Ianao nosoratan'i Rina Randriamiarina
 • 5 - Diary sy Sahala nosoratan'i Riman'ny fou
 • 6 - Ny fitiavako Anao nosoratan'i Botsaiky Vkn
 • 7 - Niangarana nosoratan'i Lanto Barry Sirjon
 • 8 - Fitiavana nosoratan'i Randrianandrasana Laingo Fenomanitra Nomenjanahary
 • 8 - Lasanao nosoratan'i Annie Tsiry Mampionona
 • 10 - Rohy nosoratan'i Beby Tokiniaina Joseclaudio

Ireo Mpitsara

Ireto ny anaran'ireo nitsara ny fifaninanana:

 • - Mainty Kely
 • - Hary Razafy
 • - Johana Ra.
 • - Benja Ratsimba

Nizara andraikitra ny mpitsara ka i Mainty no nitsara ny tsipelina, Hary sy Johana, ary i Benja kosa no nitsara ny ambiny (hatsaran'ny tononkalo, firafiny, sns.) manaraka ireo fitsipika mifehy ny fifaninanana. Azonareo jerena ao amin'ny pejin'ny vondrona Koloiko sy Hajaiko ny Teniko ao amin'ny Facebook ny antsipirihan'ireo fitsipika ireo.


Momba ny Tsipelina

Mitovy amin'ny fomba fitsarana tsipelina mahazatra ihany dia nomena isa 10 avy hatrany ny tononkalo tsirairay. Mihena avy hatrany io isa io isaky ny diso tsipelina mitranga ao amin'ilay tononkalo. Notsaraina daholo tamin'ity na ny teny diso fanoratra na ny tsy fanajana ny mari-piatoana.

Tononkalo iray ihany no tsy nahitana diso tsipelina mihitsy, izay singanina manokana eto, dia ny tononkalo Izaho sy Ianao nosoratan'i Rina Randriamiarina. Ny ambiny dia nahitana diso daholo ary maro ny nahazo isa 0/10.


Momba ny Loka

Ny manome ny loka amin'ity fifaninanana ity dia mpikambana iray ao amin'ny vondrona Koloiko sy Hajaiko ny Teniko izay tsy mitonona anarana. Ka dia isaorana azy be dia be manohana ny hetsika toy itony sady mahafoy mihitsy manome fanomezana ho famporisihina ireo mpandray anjara. Mbola tsy fantatra na inona na inona no homeny fa mbola hodinihina miaraka amin'ny mpikarakara hono. Holazaina anareo eto ihany ny momba azy io sy ny fomba handraisan'ireo mpifaninana nahazo izany azy.


Gazety Taratra

Notanterina tao amin'ny gazety Taratra laharana 3626, nivoaka tamin'ny Alatsinainy 8 febroary 2016, pejy 11, ny vokatra ofisialy tamin'ity fifaninanana ity. Isaorana mitafotafo no atolotra ny an'i Hary Razafy satria izy no namoaka ilay lahatsoratra tao amin'ny gazety taratra. Izy moa dia manohana hatrany ny hetsika ataontsika ary mahafinaritra hatrany ny fiaraha-miasa aminy sy ny gazety Taratra.


Fisaorana

Fisaorana eram-po eran-tsaina no atolotra ireto olona manaraka ireto noho ny fanampiana sy fanohanana nataony ka antony nahatontosana an-tsakany sy an-davany ny fifaninanana:

 • - ilay mpikambana tsy mitonona anarana nanome ny loka,
 • - Hary Razafy noho ny namoahany ny fifaninanana an-gazety,
 • - ireo mpitsara izay nanolo-tena hitsara ny fifaninana,
 • - ireo mpifaninana rehetra tsy an-kanavaka,
 • - ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fanomezana isa ho an'ireo tononkalo,
 • - ny mpikambana rehetra ao amin'ny vondrona Koloiko sy Hajaiko ny Teniko ao amin'ny Facebook.

Boky

Azonareo alaina ao amin'ny pejy misy ireo boky novokarin'ny vondrona Koloiko sy Hajaiko ny Teniko ny boky mirakitra ireo tononkalo nifaninana.


Teny Farany

Izay indray izany no vita tamin'ity fifaninanana ity. Amin'ny manaraka indray manao tsaratsara kokoa. Arahabaina manokana izy telo dahy nahazo ny laharana telo voalohany dia i Dafy, Volatiana, ary Soamiely.

Misaotra tompoko!