Fifaninanana Fitafy Nentin-drazana 2016

Andinindininy momba ilay fifaninanana fitafy nentin-drazana ho fankalazana ny andron'ny vehivavy 2016.

Vokatra Ofisialy

Indro omena anareo ny vokatra ôfisialy tamin'ny dingana farany amin'ilay fifaninanana fitafy nentim-paharazana ho an'ny vehivavy nokarakarain'ny Koloiko sy Hajaiko ny Teniko ho fanamarihana ny andron'ny 08 Martsa 2016. Raha liana ianareo te hahita ny vokatra tamin'ny dingana voalohany dia tsidiho ny peji Facebook an'ny vondrona Koloiko sy Hajaiko ny Teniko.

1 - Ramanantoanina Olitiana (isa 61.88)

2 - Manambina Christinah (isa 59.50)

3 - Felanonja voaharinandrasana (isa 58.50)

4 - Roziveloarivony Marie Cynthia (isa 58.00)

5 - Nadia (isa 54)

6 - Mamitiana Aina (isa 52.75)

7 - Larissa (isa 52)

8 - Rahantamalala Tahinjanahary (isa 49)

Mpitsara ny Fifaninanana

Ireto ny anaran'ireo nitsara ny fifaninanana:

 - Mainty Kely

 - M'Umpy Ann

 - Johana Ra.

 - Benja Ratsimba

Momba ny Fifaninanana

Tamin'ny alalan'ny sary no nanantanterahana ny fifaninanana, izany hoe samy nandefa ny sariny nianjaika fitafy malagasy daholo ny mpifaninana tsirairay. Napetraka tao amin'ny Facebook ireo sary mba ho hitan'ny rehetra, ary ireo sary ireo no notsarain'ny mpitsara. Nisy dingana roa ny fifaninanana ka ny antsasaky ny mpifaninana no tafakatra tamin'ny dingana faharoa. Raha te hahafantatra ny antsipirihany amin'ny fitsipika mifeny ny fifaninanana ianareo dia tsidiho ny pejy Facebook-n'ny vondrona Koloiko sy Hajaiko ny Teniko.

Mpianatra ao amin'ny sekoly La Shekinah daholo ireo mpifaninana tamin'ity hetsika ity.

Momba ny Loka

Ny fikambanana Arirarira sy ny orinasa Western Union no nanohana ity hetsika ity sy nanome ny loka. Satria moa mpianatra daholo ireo mpandray anjara dia natao mifandraika amin'ny resaka fianarana ny loka nomena azy ireo.

Ireto avy ny loka nomena azy telo vavy voalohany:

 - boky fianarana mifandraika amin'ny kolotsaina malagasy, natolotry ny fikambanana Arirarira,

 - kitapo kely fasiana vola sy kojakoja madinika, natolotry ny Western Union.

Ankoatr'ireo loka ireo dia nentinay mpikarakara nitsidika ny rovan'Antananarivo ireo mpifaninana rehetra rehefa vita ny fifaninanana. Amin'ny maha-mpianatra azy ireo no antony nanaovana izany satria ho fanampin'ny zavatra nianarany tany an-tsekoly dia tsara koa ny mahita mivantana ireo vakoka mitahiry ny tantaram-pirenena sy ny kolotsaina malagasy. Hita fa nahaliana ireo mpianatra tokoa ny fandehanana teny.

Mbola ny fikambanana Arirarira ihany koa no niantoka ny saran-dalan'ireo mpianatra rehetra avy any Ambatofotsy mankaty Antananarivo--mandroso sy miverina, ny tapakila fidirana tao anaty rova, ary ny karaman'ny mpitari-dalana.

Ambonin'izany ny Western Union dia nanome vola mba hividianan'ireo rehetra avy ao amin'ny La Shekinah ranom-boankazo hialana hetaheta.

Boky

Noraketina anaty boky ity fifaninanana ity ka izany dia azonao jerena ao amin'ny pejin'ny boky eto amin'ny tranokala.

Fisaorana

Atolotra etoana ny fisaorana ho an'ireto olona sy fikambanana manaraka ireto noho ny nandraisany anjara mavitrika tamin'ny fanatontosana ny hetsika:

 - ny fikambanana Arirarira, noho nanohanany ny hetsika sy nanomezany loka,

 - ny orinasa Western Union, noho ny nanomezany loka ho an'ireo mpifaninana,

 - ireo mpitsara rehetra izay nanolo-tena hitsara ny fifaninana,

 - Notahina Francia noho ny fisahiranany nikarakara ireo mpianatra nifaninana,

 - ireo mpikambana ao amin'ny vondrona izay nahafoy fotoana nanome isa ireo mpifaninana,

 - ireo mpifaninana rehetra tsy an-kanavaka,

 - ny mpikambana rehetra ao amin’ny vondrona Koloiko.

Teny Farany

Izay indray izany no vita tamin'ity fifaninanana ity. Amin'ny manaraka indray manao tsaratsara kokoa. Arahabaina manokana izy telo dahy nahazo ny laharana telo voalohany dia i Barry Sirjon, Zara Ainga, ary Toky Ny Aina Joseclaudio.

Misaotra indrindra tompoko!

Sary Tamin'ny Fizarana loka

Fanomezana loka tamin'ilay fifaninanana fitafy nentin-drazana.

Niaraka nitsidika ny Rovan'Antananarivo tamin'ireo mpianatra nandray anjara izahay mpikarakara ny fifaninanana, ary teny no nanomezana ny loka.

Raha te hahita ny fanazavana momba ny sary ianao dia tsindrio ilay soratra i eo ambony ankavia.

Naka ny sary: Mainty Kely.

Hahazo Vaovao

Raha te hahazo vaovao tsy tapaka mikasika ireo hetsika karakarain'ny KHT ianao dia mitsidiha ny pejy Facebook an'ny KHT.

KHT

© 2019 KHT | Fifandraisana | Momba Anay | Design by W3Layouts