Fifaninanana Tononkalo Fitiavana 2015

Izy telo dahy

Sarin'izy telo dahy nahazo loka tamin'ny fifaninanana tononkalo fitiavana 2015.

Ankavia miankavanana: Dafy Noely, Gloriah Masoandro Malalatiana, Aina Nirina

Naka ny sary: Mainty Kely.


Vokatra Ofisialy

Ireto ambany ireto ny vokatra ôfisialy tamin'ilay fifaninanana tononkalo fitiavana. Nisy tamin'ireo tononkalo nifaninana no nihintsana satria tsy nanaraka ny fitsipika mifehy ny fifaninanana koa dia tsy nosoratana teto intsony izy ireo.

 • 1 - Hafatrafatra nosoratan'i Dafy Noely
 • 2 - Fifonana nosoratan'i Aina Nirina
 • 3 - Tiako Foana Ianao nosoratan'i Gloriah Masoandro Malalatiana
 • 4 - Amiko Ianao Irery no Tokana nosoratan'i Barry Sirjon
 • 5 - Teny Roa nosoratan'i Hery Eloi
 • 6 - Fiankinana Mandrakizay nosoratan'i Lanto Razafitsiarovana
 • 7 - Ry Tiako! nosoratan'i Lanto Joseclaudio Blacko
 • 8 - Satria Tiako nosoratan'i Antsa Tononkalo
 • 8 - Tia nosoratan'i Annie Synthia Razafimahatratra
 • 10 - Ambarako Anao nosoratan'i Beby Rabodomiadana
 • 11 - Onjan'ny Fitiavana nosoratan'i Cotton Wood
 • 11 - Mba Zovy Moa Ianao? nosoratan'i Ny Avoko
 • 13 - Izy nosoratan'i Naval Rambo
 • 13 - Na tiako nosoratan'i Jim Kely
 • 15 - Ny Anilanao nosoratan'i Raj Ny Anjara
 • 16 - Ho Tiaviko nosoratan'i Rina Randriamiarina
 • 16 - Ny Foko sy ny Saiko nosoratan'i Ndrato Tsitu
 • 18 - Safidim-pitia nosoratan'i Maminirina Nancie
 • 19 - Fitiavana Mandrakizay nosoratan'i Tsiry Randrianatoandro
 • 20 - Ny fifankatiavan-tsika nosoratan'i Tanjona Randrianajaina
 • 20 - Matoa Aho Nitia Anao nosoratan'i An'jara Noumena Loohisa
 • 22 - Hanoratra Aho nosoratan'i Espérance Ralaiaritianasoa
 • 22 - Aza Tia Tafahoatra nosoratan'i Mi Kalo
 • 24 - Tiako Anao nosoratan'i Bertho Doblage
 • 24 - Ho Mpinamana nosoratan'i Mamy Benjalinoro
 • 26 - Fitia Vovo-tany nosoratan'i Mina Ilarion
 • 26 - Fitia Botsiaka an-jaridaina nosoratan'i Axel Mamy
 • 28 - Ilay Tokako Tsy foiko nosoratan'i Nantsu Maylih Rafamatanantsoa
 • 29 - Ho Anao Irery nosoratan'i Ramarolahy Andrianamoizana
 • 30 - Nampitahaiko Tamin-jery nosoratan'i Kevin Andréas Hajamianjo
 • 31 - Misy nosoratan'i Natolojanahary Fabyen Hitsyky
 • 32 - Teto Izy Nitomany nosoratan'i Elidah Randrianaivoarimanana
 • 33 - Fitia Tsy Sahy nosoratan'i Kantu Falihery

Raha te hamaky ny sangan'asan'ireo mpandray anjara ianao dia azonao atao ny maka ny boky mirakitra izany.


Momba ny Loka

Nisy ny loka nomena ireo telo voalohany tamin'ny fifaninanana. Ireo loka ireo dia fanomezana avy amin'i Ny Eja mpanoratra. Marihina fa na dia efa fantatra hatrany am-boalohany aza ny fisian'ireo loka ireo dia nifanaraka izahay mpikarakara ny tsy hilaza izany raha tsy aty amin'ny farany satria tiana ho fantatra hoe inona marina no no nanosika ireo olona hifaninana? Ny fitiavana ny teny malagasy marina tokoa ve sa faly ny hahazo ilay loka fotsiny?

Fisaorana mitafotafo noho izany no atolotra an'i Ny Eja satria dia tamim-pitiavana tokoa no nanomezany ireo loka ireo. Nifono tao anaty valopy izy ireo ary tsy navelan'i Ny Eja hosokafan'ny mpikarakara fa dia ireo izay nahazo ny loka ihany hono no nanokatra azy. Noho izany izahay mpikarakara dia tsy nahafantatra mihitsy hoe inona no tao anatin'ireo valopy ireo raha tsy tamin'ny fotoana nizarana azy ka nanokafan'ireo tompony azy.

Teny amin'ny foiben'n gazety Taratra no nanomezana ny loka ho an'ireo telo voalohany. Arahabaina manokana izy ireo, dia i Dafy Noely, Aina Nirina, ary i Gloriah Masoandro Malalatiana.


Ireo Mpitsara

Ireto ny anaran'reo nitsara ny fifaninanana:

 • - M'Umpy Ann
 • - Misandratra Andriamiarisoa
 • - Mainty Kely

Fomba Nitsarana ny Fifaninanana

Ireto ny fepetra nentina nitsarana ireo tononkalo:

 • - Fanajana ny tsipelina
 • - Hakantony
 • - Fanarahana ny lohahevitra

Nizara andraikitra izahay mpitsara ka: Mainty sy Misandratra no nitsara ny tsipelina, ary M'Umpy, amin'ny maha-mpanoratra sy poeta azy, no nitsara ny hakanton'ny tononkalo sy ny fanarahana lohahevitra.


Fomba Nitsarana ny Tsipelina

Nomena isa 10 avy hatrany ny tononkalo tsirairay. Mihena io isa io arakaraky ny isan'ny diso tsipelina ao amin'ilay tononkalo. Izany hoe, raha misy diso tsipelina iray izany dia lasa 9/10 no isa azon'ilay tononkalo, raha diso roa dia 8/10, sns.

Maro tamin'ireo mpifaninana tsy nanaja ny fomba fampiasana ireo mari-piantoana toy ny teboka, faingo, sns, kanefa dia tsy nosokajiana ho isan'ny diso tsipelina izy ireny. Amin'ny ankapobeny izany dia ireo teny diso fanoratra ihany no tena notsaraina.


Fisaorana

Noho ny fanampiana sy fanohanana avy amin'ireto olona ireto no nahatontosa ny fifaninanana, koa dia aterina eto ny fisaorana azy ireo:

 • - Ny Eja noho ny fanomezany ireo loka,
 • - Hary Razafy noho ny fanohanany ny hetsika sy namoahany azy tao amin'ny gazety taratra,
 • - Ireo mpifaninana rehetra tsy an-kanavaka,
 • - Ireo mpitsara izay nanolo-tena hitsara ny fifaninana,
 • - Ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fametrahana ny tiako tao amin'ny Facebook,
 • - ny mpikambana rehetra ao amin'ny vondrona Koloiko sy Hajaiko ny Teniko ao amin'ny Facebook.

Misaotra tompoko.