Fifaninanana Tononkalo Fitiavana 2015

Andinindininy momba ilay fifaninanana tononkalo fitiavana tamin'ny 2015.

Vokatra Ofisialy

Ireto ambany ireto ny vokatra ôfisialy tamin'ilay fifaninanana tononkalo fitiavana. Nisy tamin'ireo tononkalo nifaninana no nihintsana satria tsy nanaraka ny fitsipika mifehy ny fifaninanana koa dia tsy nosoratana teto intsony izy ireo.

1 - Hafatrafatra nosoratan'i Dafy Noely

2 - Fifonana nosoratan'i Aina Nirina

3 - Tiako Foana Ianao nosoratan'i Gloriah Masoandro Malalatiana

4 - Amiko Ianao Irery no Tokana nosoratan'i Barry Sirjon

5 - Teny Roa nosoratan'i Hery Eloi

6 - Fiankinana Mandrakizay nosoratan'i Lanto Razafitsiarovana

7 - Ry Tiako! nosoratan'i Lanto Joseclaudio Blacko

8 - Satria Tiako nosoratan'i Antsa Tononkalo

8 - Tia nosoratan'i Annie Synthia Razafimahatratra

10 - Ambarako Anao nosoratan'i Beby Rabodomiadana

11 - Onjan'ny Fitiavana nosoratan'i Cotton Wood

11 - Mba Zovy Moa Ianao? nosoratan'i Ny Avoko

13 - Izy nosoratan'i Naval Rambo

13 - Na tiako nosoratan'i Jim Kely

15 - Ny Anilanao nosoratan'i Raj Ny Anjara

16 - Ho Tiaviko nosoratan'i Rina Randriamiarina

16 - Ny Foko sy ny Saiko nosoratan'i Ndrato Tsitu

18 - Safidim-pitia nosoratan'i Maminirina Nancie

19 - Fitiavana Mandrakizay nosoratan'i Tsiry Randrianatoandro

20 - Ny fifankatiavan-tsika nosoratan'i Tanjona Randrianajaina

20 - Matoa Aho Nitia Anao nosoratan'i An'jara Noumena Loohisa

22 - Hanoratra Aho nosoratan'i Espérance Ralaiaritianasoa

22 - Aza Tia Tafahoatra nosoratan'i Mi Kalo

24 - Tiako Anao nosoratan'i Bertho Doblage

24 - Ho Mpinamana nosoratan'i Mamy Benjalinoro

26 - Fitia Vovo-tany nosoratan'i Mina Ilarion

26 - Fitia Botsiaka an-jaridaina nosoratan'i Axel Mamy

28 - Ilay Tokako Tsy foiko nosoratan'i Nantsu Maylih Rafamatanantsoa

29 - Ho Anao Irery nosoratan'i Ramarolahy Andrianamoizana

30 - Nampitahaiko Tamin-jery nosoratan'i Kevin Andréas Hajamianjo

31 - Misy nosoratan'i Natolojanahary Fabyen Hitsyky

32 - Teto Izy Nitomany nosoratan'i Elidah Randrianaivoarimanana

33 - Fitia Tsy Sahy nosoratan'i Kantu Falihery

Raha te hamaky ny sangan'asan'ireo mpandray anjara ianao dia azonao atao ny maka ny boky mirakitra izany.

Mpitsara ny Fifaninanana

Ireto ny anaran'ireo nitsara ny fifaninanana:

 - Mainty Kely

 - Misandratra Andrianarisoa

 - M'Umpy Ann

Fomba Nitsarana ny Fifaninanana

Ireto ny fepetra nentina nitsarana ireo tononkalo:

 - Fanajana ny tsipelina

 - Hakantony

 - Fanarahana ny lohahevitra

Nizara andraikitra izahay mpitsara ka: Mainty sy Misandratra no nitsara ny tsipelina, ary M'Umpy, amin'ny maha-mpanoratra sy poeta azy, no nitsara ny hakanton'ny tononkalo sy ny fanarahana lohahevitra.

Fomba Nitsarana ny Tsipelina

Nomena isa 10 avy hatrany ny tononkalo tsirairay. Mihena io isa io arakaraky ny isan'ny diso tsipelina ao amin'ilay tononkalo. Izany hoe, raha misy diso tsipelina iray izany dia lasa 9/10 no isa azon'ilay tononkalo, raha diso roa dia 8/10, sns.

Maro tamin'ireo mpifaninana tsy nanaja ny fomba fampiasana ireo mari-piantoana toy ny teboka, faingo, sns, kanefa dia tsy nosokajiana ho isan'ny diso tsipelina izy ireny. Amin'ny ankapobeny izany dia ireo teny diso fanoratra ihany no tena notsaraina.

Momba ny Loka

Nisy ny loka nomena ireo telo voalohany tamin'ny fifaninanana. Ireo loka ireo dia fanomezana avy amin'i Ny Eja mpanoratra. Marihina fa na dia efa fantatra hatrany am-boalohany aza ny fisian'ireo loka ireo dia nifanaraka izahay mpikarakara ny tsy hilaza izany raha tsy aty amin'ny farany satria tiana ho fantatra hoe inona marina no no nanosika ireo olona hifaninana? Ny fitiavana ny teny malagasy marina tokoa ve sa faly ny hahazo ilay loka fotsiny?

Fisaorana mitafotafo noho izany no atolotra an'i Ny Eja satria dia tamim-pitiavana tokoa no nanomezany ireo loka ireo. Nifono tao anaty valopy izy ireo ary tsy navelan'i Ny Eja hosokafan'ny mpikarakara fa dia ireo izay nahazo ny loka ihany hono no nanokatra azy. Noho izany izahay mpikarakara dia tsy nahafantatra mihitsy hoe inona no tao anatin'ireo valopy ireo raha tsy tamin'ny fotoana nizarana azy ka nanokafan'ireo tompony azy.

Teny amin'ny foiben'n gazety Taratra no nanomezana ny loka ho an'ireo telo voalohany. Arahabaina manokana izy ireo, dia i Dafy Noely, Aina Nirina, ary i Gloriah Masoandro Malalatiana.

Fisaorana

Noho ny fanampiana sy fanohanana avy amin'ireto olona ireto no nahatontosa ny fifaninanana, koa dia aterina eto ny fisaorana azy ireo:

 - Ny Eja noho ny fanomezany ireo loka,

 - Hary Razafy noho ny fanohanany ny hetsika sy namoahany azy tao amin'ny gazety taratra,

 - Ireo mpifaninana rehetra tsy an-kanavaka,

 - Ireo mpitsara izay nanolo-tena hitsara ny fifaninana,

 - Ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fametrahana ny tiako tao amin'ny Facebook,

 - ny mpikambana rehetra ao amin'ny vondrona Koloiko sy Hajaiko ny Teniko ao amin'ny Facebook.

Boky

Azonareo alaina ao amin'ny pejy misy ireo boky novokarin'ny vondrona Koloiko sy Hajaiko ny Teniko ny boky mirakitra ireo tononkalo nifaninana.

Teny Farany

Izay indray izany no vita tamin'ity fifaninanana ity. Amin'ny manaraka indray manao tsaratsara kokoa. Arahabaina manokana izy telo dahy nahazo ny laharana telo voalohany dia i Tiavina, Haingotiana, ary Anthonio.

Misaotra indrindra tompoko!

Sary tamin'ny Fizarana Loka

Izy telo dahy

Sarin'izy telo dahy nahazo loka tamin'ny fifaninanana tononkalo fitiavana 2015.

Ankavia miankavanana: Dafy Noely, Gloriah Masoandro Malalatiana, Aina Nirina.

Naka ny sary: Mainty Kely.

Hahazo Vaovao

Raha te hahazo vaovao tsy tapaka mikasika ireo hetsika karakarain'ny KHT ianao dia mitsidiha ny pejy Facebook an'ny KHT.

KHT

© 2019 KHT | Fifandraisana | Momba Anay | Design by W3Layouts