Boky

Ireto boky eto ambany ireto dia novokarin'ny KHT. Azonao alaina izy ireo, saingy tsy azo ovana na kitihina ny zavatra ao anatiny.

2018

01

Fifidianana Mpanoratry ny Taona

Lahatsoratra famakafakana ahitana ny fitsipika mifehy ny fifidianana Mpanoratry ny Taona.
Printable book [PDF] (139 Kb)

02

Tononkalo Fitiavana 2018

Boky mirakitra ny fifaninanana tononkalo ho fankalazana ny andron'ny mpifankatia 2018.
EBook: [PDF] (4.34 Mb)
Printable book [PDF] (2.03 Mb)
Printable book [PostScript] (4.23 Mb)
Printable booklet [PostScript] (4.24 Mb)

2017

01

Tononkalo Fitiavana 2017

Boky mirakitra ny fifaninanana tononkalo ho fankalazana ny andron'ny mpifankatia 2017.
EBook: [PDF] (823 Kb)
Printable book [PDF] (2.3 Mb)
Printable book [PostScript] (5.1 Mb)
Printable booklet [PostScript] (5.1 Mb)

2016

01

Tononkalo Tanindrazana 2016

Boky mirakitra ny fifaninanana tononkalo ho fankalazana ny andron'ny 29 Martsa 2016.
EBook: [PDF] (623 Kb)
Printable book [PDF] (628 Kb)
Printable book [PostScript] (1.46 Mb)
Printable booklet [PostScript] (1.46 Mb)

02

Fifaninanana 08 Martsa 2016

Boky mirakitra ilay fifaninanana fitafy nentin-drazana ho an'ny vehivavy, ho fankalazana ny 08 Martsa 2016.
[PDF] (eBook) (2.2 Mb)

03

Tononkalo Fitiavana 2016

Boky mirakitra ny fifaninanana tononkalo fitiavana ho fankalazana ny andron'ny mpifankatia 2016.
EBook [PDF] (793 Kb)
Printable book [PDF] (611 Kb)
Printable book [PostScript] (1.4 Mb)
Printable booklet [PostScript] (1.4 Mb)

2015

01

Sombintantara 2015

Boky mirakitra ny fifaninanana sombintantara natao tamin'ny 2015.
EBook [PDF] (637 Kb)
Printable book [PDF] (701 Kb)
Printable book [PostScript] (1.64 Mb)
Printable booklet [PostScript] (1.66 Kb)

02

Rotsirotsy

Boky mirakitra ireo tsianjery nampalaza an'i Georges Ratsimba na Ny Rahona, toy ny Etsy babeko Razandry, Fetinao anio ry neny, sns.
Printable book [PDF] (438 Kb)
Printable book [PostScript] (1.3 Mb)
Printable booklet [PostScript] (1.3 Mb)

03

Tononkalo Fitiavana 2015

Boky mirakitra ilay fifaninanana tononkalo ho fankalazana ny andron'ny mpifankatia 2015.
EBook [PDF] (793 Kb)
Printable book [PDF] (820 Kb)
Printable book [PostScript] (2 Mb)
Printable booklet [PostScript] (2 Mb)

04

Kabary Malaagasy

Boky nosoratan'i M'Umpy Ann ahitana karazana kabary malagasy, toy ny kabary am-panambadiana, kabary famadihana, sns.
Printable book: [PDF](328 Kb)
Printable book: [PostScript] (941 Kb)
Printable booklet: [PostScript] (956 Kb)

Ohabolana: Tsy hitsapatsapa manana fanilo na ho vaky tara-peo manan'antsiva.

Koloiko sy Hajaiko ny Teniko.

Ohabolana: Kamboty mihaino kabary: milaza tsy misy mpihaino, manontany tsy lazain'olona.

Koloiko sy Hajaiko ny Teniko.